Kodeks karny Komentarz Filar

Filar Marian
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788326499661
Komentarz z kodeksu karnego jest skierowany zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników ...

Cena w prawoo.pl:
251.99 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595623
Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich sł ...

Cena w prawoo.pl:
125.93 zł
159 zł


Kodeks karny Część szczególna Art. 252–316 Komentarz

Bartłomiej Gadecki
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595845
Praktyczny komentarz do artykułów 252–316 Kodeksu karnego. W sposób czytelny i syntetyczny omawia najważniejsze kwestie związane z wykładnią ww. przepisów Kodeksu karnego. Autor omawiając poszczególne artykuły skupia się na najważ ...

Cena w prawoo.pl:
97.74 zł
119 zł


Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Igor Zg
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380921634
Komentarz z kodeksu karnego jest skierowany do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz prawników aplikujących w tych zawodach. Ponadto może być przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szc ...

Cena w prawoo.pl:
220.49 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

Zawłocki, Królikowski Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550882
Wydanie opracowane przez Królikowskiego i Zawłockiego wybitnych polskich karnistów stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków prawa sprawiedliwości, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i in ...

Cena w prawoo.pl:
210.92 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Wiak Krzysztof, Grześkowiak Alicja, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325574932
Komentarz obejmuje\r\nwyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej,\r\nszczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związan ...

Cena w prawoo.pl:
210.92 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Zatarcie skazania Stefańska

Blanka Julita Stefańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445071
W książce zaprezentowano rozległe skutki, jakie pociąga za sobą skazanie w różnych sferach życia skazanego (publicznego i prywatnego). Przedstawiono także genezę, kształtowanie się, ramy ustawowe i kształt prawny, warunki i skutki o ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł


Kodeks karny wybór orzecznictwa

Sroka Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432972
Prezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym.\r\n\r\nW publikacji zostały przytoczone n ...

Cena w prawoo.pl:
99.39 zł
129 zł


Kodeks karny Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz, Michalska Warias Aneta, Piórkowska Flieger Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326493874
W siódmym wydaniu komentarza do kodeksu karnego autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła ...

Cena w prawoo.pl:
175.17 zł
249 zł


Kodeks karny część szczególna

Gałązka Małgorzata, Hałas Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325575618
Repetytorium z Kodeksu karnego pytania, kazusy, tablice podzielone jest na trzy części:\r\n część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:\r\n- typów przestępstw,- podstawowych problemów ich wykładni,\r\n ...

Cena w prawoo.pl:
47.49 zł
59 zł