Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Królikowski Michał, Robert Zawłocki, Duże Komentarze Becka, Magdalena Błaszczyk,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325591373
Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia po ...

Cena w prawoo.pl:
298.74 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny Część szczególna Art. 252–316 Komentarz

Bartłomiej Gadecki, Komentarze Becka
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595845
Praktyczny komentarz do artykułów 252–316 Kodeksu karnego. W sposób czytelny i syntetyczny omawia najważniejsze kwestie związane z wykładnią ww. przepisów Kodeksu karnego. Autor omawiając poszczególne artykuły skupia się na najważ ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
119 zł


Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595623
Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich sł ...

Cena w prawoo.pl:
136.10 zł
159 zł


Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Krzysztof Wiak, Alicja Grześkowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325596507
Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich ...

Cena w prawoo.pl:
238.82 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

Zawłocki, Królikowski Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550882
Wydanie opracowane przez Królikowskiego i Zawłockiego wybitnych polskich karnistów stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków prawa sprawiedliwości, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i in ...

Cena w prawoo.pl:
214.94 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Zatarcie skazania Stefańska

Blanka Julita Stefańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445071
W książce zaprezentowano rozległe skutki, jakie pociąga za sobą skazanie w różnych sferach życia skazanego (publicznego i prywatnego). Przedstawiono także genezę, kształtowanie się, ramy ustawowe i kształt prawny, warunki i skutki o ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Kodeks karny wybór orzecznictwa

Sroka Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432972
Prezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym.\r\n\r\nW publikacji zostały przytoczone n ...

Cena w prawoo.pl:
92.48 zł
129 zł


Kodeks karny Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz, Michalska Warias Aneta, Piórkowska Flieger Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326493874
W siódmym wydaniu komentarza do kodeksu karnego autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła ...

Cena w prawoo.pl:
178.51 zł
249 zł


Kodeks karny część szczególna

Gałązka Małgorzata, Hałas Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325575618
Repetytorium z Kodeksu karnego pytania, kazusy, tablice podzielone jest na trzy części:\r\n część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:\r\n- typów przestępstw,- podstawowych problemów ich wykładni,\r\n ...

Cena w prawoo.pl:
44.60 zł
59 zł


Kodeks karny część ogólna

Gałązka Małgorzata, Wiak Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325575595
Repetytorium z Kodeksu karnego pytania kazusy tablice podzielone jest na trzy części:\r\n część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami - obejmuje m.in.:\r\n- zagadnienia ogólne prawa karnego,\r\n- zakres obowiązywani ...

Cena w prawoo.pl:
44.60 zł
59 zł