Kodeks Karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-116 kk

Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788326416804
Zoll A. zawarł szczegółową analizę przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, które odnoszą się do:- zasad odpowiedzialności za przestępstwo,- form popełnienia przestępstwa,- wyłączenia odpowiedzi ...

Cena w prawoo.pl:
191.04 zł
269 zł


Kodeks karny część ogólna Tom 2 Komentarz

Zawłocki, Królikowski Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325573799
W Komentarzu odnajdziemy klarowną i wyczerpującą wykładnię unijnego i międzynarodowego prawodawstwa karnego oraz przystępne wyjaśnienie jego wpływu na prawo karne w Polsce. Zostało w nim również uwzględnione najnows ...

Cena w prawoo.pl:
266.36 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny część ogólna Tom I Komentarz

Zawłocki, Królikowski Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788325568764
Seria Duże Komentarze Becka przedstawia konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności karnej, powiązania systemowe, w tym te wynikające z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego systemu prawa oraz ustawodawstwa obc ...

Cena w prawoo.pl:
212.93 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks Karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do art 117-277 kk

Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788326440816
Komentarze Lex Zolla obejmują najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych. Jest to najbardziej aktualny komentarz do części szczególnej na rynku \r\n Komentarz przedst ...

Cena w prawoo.pl:
191.04 zł
269 zł


Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Wiak, Ciepły, Gałązka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788325553548
W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w l ...


Kodeks karny Komentarz Filar

Bojarski Janusz, Filar Marian
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788327809612
W Komentarzu do KKuwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, przede wszystkim wprowadzone przez ustawę z 4 kwietnia 2014 r. w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym zagadnieni ...


KK Kodeks karny 2016 Ustawa

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 44/2016 | Isbn 9788325585495
Stan prawny 15 kwietnia 2016 roku. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszc ...


KK Kodeks karny 2016 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 43/2016 | Isbn 9788325581398
Stan prawny 1 stycznia 2016 r. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone ...


Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Mozgawa Marek, Budyn Kulik, Kozłowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326493386
Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa. Siódme wydanie komentarza przedstawia wszystkie nowelizacje kodeksu karnego od czasu ukazania się p ...

Cena w prawoo.pl:
120.02 zł
169 zł


Kodeks karny 2016 Ustawa st. prawny 01.09.2016 rok

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 45/2016 | Isbn 9788325586447
Stan prawny 01 września 2016 roku. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umiesz ...