Kodeks karny część szczególna

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2008 | Isbn 9788376013145
Tom 3 Komentarz do art. 278-363 k.k. Komentarz do kodeksu karnego pod red. prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożo ...

Cena w prawoo.pl:
165.60 zł
231 zł


Kodeks Karny Komentarze Becka Grześkowiak

Grześkowiak Alicja
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325553548
W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w l ...


KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX

Giezek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326441998
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie równie ...

Cena w prawoo.pl:
142.66 zł
199 zł


Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Mozgawa Marek, Budyn Kulik, Kozłowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2014 | Isbn 9788326433757
Szóste wydanie komentarza do kk przedstawia ostatnie zmiany, jakie zostały dokonane w ustawie, w tym dotyczące: - wydłużenia okresu przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale ...


Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art 297 kk

Klubińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432798
Autorka omawia społeczno-gospodarcze uwarunkowania kryminalizacji oszustwa gospodarczego oraz przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego analizowanych przepisów. W lekturze zaprezentowano również, odnoszące się nawiasem mówiąc ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Kodeks karny oraz ustawa o opłatach w sprawach karnych z wprowadzeniem

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 39/2014 | Isbn 9788325560010
Stan prawny 01.01.2014 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. ...


Kodeks karny Komentarz LEX Mozgawa

Mozgawa Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788326441882
Mozgawa M. z wyd. Wolters wydał 5 wydanie komentarza który przedstawia zmiany jakie zostały dokonane w kodeksie karnym dotyczące odpowiedzialności za naruszanie praw pracownika, działania mające na celu udaremnienie wykon ...


Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Ważny, Kiełtyka, Kurzępa
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327803177
Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia przez ustawodawcę tej instytu ...


Kodeks karny Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327802125
W szóstym wydaniu Komentarza zostały omówione zmiany Kodeksu karnego obejmujące rozwiązania prawne w zakresie części ogólnej i szczególnej. W zakresie części ogólnej dotyczą one obrony koniecznej, uwzględnienia orz ...


Kodeks karny ze schematami Teksty ustaw

Sitarz Olga
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327807779
Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających ten Kodeks oraz przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. W książce znajduje s ...