Realny zbieg przestępstw Grzyb W

Wiesława G.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550455
Monografia jest próbą kompleksowego omówienia instytucji zbiegu przestępstw. Jest to pierwsza taka próba pod rządami Kodeksu karnego z 1997 r. Monografia łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce oraz z uregul ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Przestępstwo niegospodarności z art 296 KK

Iwona Sepioło
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325556860
Książka zawiera rozważania na temat przestępstwa niegospodarności z art. 296 KK. Po uchyleniu przepisu art. 585 KSH (przestępstwo działania na szkodę spółki) przepisy art. 296 KK stały się jedynym karnoprawnym instru ...

Cena w prawoo.pl:
67.28 zł
89 zł


Kodeks karny Komentarz Lexis Filar Bojarski

Marian F. B. Marek, B. Janusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788376203911
Znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, adresowane zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, jak i do pracowników naukowych w dziedzinie prawa karnego oraz stud ...


Kodeks karny Część ogólna Komentarze LEX

Giezek, Kłączyńska, Łabuda
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407956
Giezek zawarł w KK szczególowe omówienie regulacji części ogólnej kodeksu karnego, spory w doktrynie, jak i zagadnien kontrowersyjne, niekiedy ujmowanych przez autorów w sposób odbiegający od poglądów dominujących w ...

Cena w prawoo.pl:
157.00 zł
219 zł


Kodeks karny część ogólna Pytania Kazusy Tablice

M Gałązka, R G. Hałas, S Hypś, D Szeleszczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788325539009
Oddawane do rąk Czytelnika trzecie poprawione i uzupełnione wydanie repetytorium Kodeks karny – część ogólna jest dopełnieniem, a może bardziej wstępem, do Repetytorium\r\ndo części szczególnej Kodeksu karnego. Ma on ...

Cena w prawoo.pl:
44.60 zł
59 zł


Kodeks karny Część szczególna - kazusy

Leciak Michał
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788372855732
Zbiór kazusów do Części szczególnej Kodeksu karnego opracowany z myślą o studentach kierunków Prawo i Administracja. Zbiór został podzielony na elementy odpowiadające poszczególnym rozdziałom tej ustawy. Zamieszczone ...


Poplecznictwo w polskim kodeksie karnym z 1997 r

Wysoczyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553647
Monografia prawnicza, którą macie Państwo przed sobą, w przeważającej mierze polega na analizach dogmatycznych poświęconych odpowiedzalności karnej za utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego, w tym w szczególnym kontekście, ...


Kodeks karny część szczególna Pytania Kazusy Tablice

dr Małgorzata Gałązka, dr Radosław G. Hałas, dr Sławomir Hypś
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788325539023
Trzecie, poprawione i uzupełnione wydanie repetytorium „Kodeks karny – część szczególna”. Głównymi adresatami oraz najsurowszymi recenzentami niniejszego opracowania będą Studenci, dla których i z myślą\r\no których ono powstał ...

Cena w prawoo.pl:
36.23 zł
45 zł


Kodeks karny Część ogólna Pytania Kazusy Tablice

dr Małgorzata Gałązka , dr Radosław G. Hałas
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325529161
Seria adresowana jest do studentów wydziałów prawa oraz do aplikantów.\r\nOpracowania ukazujące się w niej pomogą w szybkim przygotowaniu się do egzaminów czy kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego układ i ujęcie porządkuj ...

Cena w prawoo.pl:
39.44 zł
49 zł


Kodeks karny 2013 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2014 | Isbn 9788325554682
Stan Prawny 08.2013 rok. Na zbiór składają się akty prawne o fundamentalnym znaczeniu dla szeroko pojętego prawa karnego, które z uwagi na jego rangę i znaczenie jest prawem skodyfikowanym. Zbiór ten zawiera więc\r\nprzepisy Kodeksu karn ...