Kodeks karny 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2014 | Isbn 9788325559533
Stan Prawny 01.2014 rok. Na zbiór składają się akty prawne o fundamentalnym znaczeniu dla szeroko pojętego prawa karnego, które z uwagi na jego rangę i znaczenie jest prawem skodyfikowanym. Zbiór ten zawiera więc\r\nprzepisy Kodeksu karn ...


Kodeks karny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 25/2014 | Isbn 9788325569334
Stan prawny 1.01.2015 rok. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: K ...


Kodeks karny 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 24/2014 | Isbn 9788325565909
Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. For ...


Kodeks karny 2015 Edycja sądowa Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 27/2015 | Isbn 9788325578183
Stan prawny: 15 września 2015 r. (do Dz.U. z 2015 r. poz. 1258). KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego, ...


Kodeks karny 2016 Edycja sądowa

Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 28/2016 | Isbn 9788325581503
Stan prawny: 18.01.2016 rok. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855). KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykrocze ...


Kodeks karny 2016 Edycja sądowa

Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2016 | Isbn 9788325586355
Stan prawny edycji sądowej z prawa karnego 1 października 2016 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r., Dz.U.: z 2015 r. poz. 1269 ze zm. z Dz.U. z 2016 r. poz. 905, z 2016 r. poz. 437 oraz z 2016 r. poz. 1265). KK. KPK. ...


Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577148
Stan prawny: 1 września 2015 r. Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks karny - Kodeks wykroczeń - Kodeks karny skarbowy - Ustawa o świadku koronnym - Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - Opłaty w sprawach ...


Kodeks karny Komentarze LexisNexis

Bojarski, Michalska Wariasyk
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 5/2011 | Isbn 9788376208640
Bojarski i wyd. LexiNexis w komentarzu do kodeksu karnego z 1997 roku obejmuje zagadnienia części ogólneji szczególnej oraz wojskowej. Zawiera objaśnienia konstrukcji prawnokarnych oparte na dotychczasowym dorobku nauk ...


Kodeks karny część ogólna

Królikowski Michał, Robert Zawłocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325520403
Drugie, rozszerzone wydanie Komentarza do Części ogólnej Kodeksu karnego przedstawia konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności karnej, powiązania systemowe, w tym te wynikające z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego system ...

Cena w prawoo.pl:
166.62 zł
229 zł


Kodeks karny postępowania karnego 2016 ustawa

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788365101358
Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK, karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia, a także obszerny zbiór aktów wykonaw ...