Kodeks karny 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2014 | Isbn 9788325559533
Stan Prawny 01.2014 rok. Na zbiór składają się akty prawne o fundamentalnym znaczeniu dla szeroko pojętego prawa karnego, które z uwagi na jego rangę i znaczenie jest prawem skodyfikowanym. Zbiór ten zawiera więc\r\nprzepisy Kodeksu karn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 25/2014 | Isbn 9788325569334
Stan prawny 1.01.2015 rok. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: K ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 24/2014 | Isbn 9788325565909
Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, które uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Fo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny 2015 Edycja sądowa Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 27/2015 | Isbn 9788325578183
Stan prawny: 15 września 2015 r. (do Dz.U. z 2015 r. poz. 1258). KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny 2016 Edycja sądowa

Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 28/2016 | Isbn 9788325581503
Stan prawny: 18.01.2016 rok. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855). KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykrocze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny 2016 Edycja sądowa

Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2016 | Isbn 9788325586355
Stan prawny edycji sądowej z prawa karnego 1 października 2016 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r., Dz.U.: z 2015 r. poz. 1269 ze zm. z Dz.U. z 2016 r. poz. 905, z 2016 r. poz. 437 oraz z 2016 r. poz. 1265). KK. KPK. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zbiór Karny 2014 Kodeks karny


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327806383
Uwzględniono w niej w szczególności obszerną nowelizację z 27 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) przygotowaną przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karną.\r\nZbiór k ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zbiór Karny 2014 Kodeks karny


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788327807540
Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Stan prawny 10.06.2014 rok Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577148
Stan prawny: 1 września 2015 r. Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks karny - Kodeks wykroczeń - Kodeks karny skarbowy - Ustawa o świadku koronnym - Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - Opłaty w sprawach ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarze LexisNexis

Bojarski, Michalska Wariasyk
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 5/2011 | Isbn 9788376208640
Bojarski i wyd. LexiNexis w komentarzu do kodeksu karnego z 1997 roku obejmuje zagadnienia części ogólneji szczególnej oraz wojskowej. Zawiera objaśnienia konstrukcji prawnokarnych oparte na dotychczasowym dorobku nauk ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł