Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577148
Stan prawny: 1 września 2015 r. Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks karny - Kodeks wykroczeń - Kodeks karny skarbowy - Ustawa o świadku koronnym - Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - Opłaty w sprawach ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarze LexisNexis

Bojarski, Michalska Wariasyk
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 5/2011 | Isbn 9788376208640
Bojarski i wyd. LexiNexis w komentarzu do kodeksu karnego z 1997 roku obejmuje zagadnienia części ogólneji szczególnej oraz wojskowej. Zawiera objaśnienia konstrukcji prawnokarnych oparte na dotychczasowym dorobku nauk ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny część ogólna

Królikowski Michał, Robert Zawłocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325520403
Drugie, rozszerzone wydanie Komentarza do Części ogólnej Kodeksu karnego przedstawia konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności karnej, powiązania systemowe, w tym te wynikające z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego system ...

Cena w prawoo.pl:
171.29 zł
229 zł


Kodeks karny postępowania karnego 2016 ustawa

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788365101358
Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK, karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia, a także obszerny zbiór aktów wykonaw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny ze schematami 2013

Sitarz Olga
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327801463
Stan prawny 09.2013 rok. Sitarz i LexisNeexis publikację przygotowała specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona tekst ustawy Kodeks karny wraz wykazami aktów wykonujących i zmieniających Kodeks ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarz 2014

Mozgawa Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326441882
Mozgawa M. z wyd. Wolters wydał 5 wydanie komentarza na 2014 rok który przedstawia zmiany jakie zostały dokonane w kodeksie karnym dotyczące odpowiedzialności za naruszanie praw pracownika, działania mające na celu udarem ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny wykonawczy 2014 Ustawy Becka

Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 32/2014 | Isbn 9788325559595
Książka adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny teksty ustaw 2015

Sitarz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326481833
Stan prawny: 2.02.2015 r. Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.\r\n\r\nZmiany, które weszły w życie między 2 września 2014 r. a 2 lutego 20 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny postępowania karnego karny wykonawczy 2015

Krzyżanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788364427619
Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych. Kodeks oprócz ustawy tytułowej zawiera szereg ustaw pokrewnych takich jak: Kodeks Wykroczeń, Postępowania w sprawach o wykroczenia, czy Kodeks Karny Wykonawczy. Kodeks uwzględnia nie tylko d ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarz orzeczniczy

Sroka Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432972
Książki z serii Komentarze Orzecznicze zawierają tekst aktu prawnego wraz z aktualnymi, kluczowymi na rzecz praktyki stosowania prawa wybranymi tezami orzeczeń, w szczególności Sądu Najwyższego również Trybunału Konstytucyjnego, trybu ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł