Kodeks karny część ogólna

Królikowski Michał, Robert Zawłocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325520403
Drugie, rozszerzone wydanie Komentarza do Części ogólnej Kodeksu karnego przedstawia konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności karnej, powiązania systemowe, w tym te wynikające z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego system ...

Cena w prawoo.pl:
166.62 zł
229 zł


Kodeks karny postępowania karnego 2016 ustawa

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788365101358
Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK, karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia, a także obszerny zbiór aktów wykonaw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny ze schematami 2013

Sitarz Olga
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327801463
Stan prawny 09.2013 rok. Sitarz i LexisNeexis publikację przygotowała specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona tekst ustawy Kodeks karny wraz wykazami aktów wykonujących i zmieniających Kodeks ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarz 2014

Mozgawa Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326441882
Mozgawa M. z wyd. Wolters wydał 5 wydanie komentarza na 2014 rok który przedstawia zmiany jakie zostały dokonane w kodeksie karnym dotyczące odpowiedzialności za naruszanie praw pracownika, działania mające na celu udarem ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny wykonawczy 2014 Ustawy Becka

Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 32/2014 | Isbn 9788325559595
Książka adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny teksty ustaw 2015

Sitarz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326481833
Stan prawny: 2.02.2015 r. Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.\r\n\r\nZmiany, które weszły w życie między 2 września 2014 r. a 2 lutego 20 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny postępowania karnego karny wykonawczy 2015

Krzyżanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788364427619
Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych. Kodeks oprócz ustawy tytułowej zawiera szereg ustaw pokrewnych takich jak: Kodeks Wykroczeń, Postępowania w sprawach o wykroczenia, czy Kodeks Karny Wykonawczy. Kodeks uwzględnia nie tylko d ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarz orzeczniczy

Sroka Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432972
Książki z serii Komentarze Orzecznicze zawierają tekst aktu prawnego wspólnie z aktualnymi, kluczowymi dla praktyki stosowania prawa wybranymi tezami orzeczeń, w szczególności Sądu Najwyższego dodatkowo Trybunału Konst ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Komentarz

Filar Marian
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788376203911
Kodeks karny Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, adresowane zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów i innych pracowników w szerokim zakresie rozumianego wymiaru sprawiedli ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2012

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 22/2012 | Isbn 9788325546557
Seria EDYCJA PROKURATORSKA stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dlasędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i proce ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł