Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

 

299 zł 240.74 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Zuzanna Gądzik, Radosław Hałas, Damian Szeleszczuk,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289511
Wydanie: 6/2018 Stron: 1664


Inne działy: Postępowanie karne 2019, KPK Komentarz 2019, Prawo karne 2019, Kodeks karny wykonawczy 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:
- zasadami odpowiedzialności karnej,
- pojęciem przestępstwa,
- systemem stosowanych środków penalnych,
- obowiązywaniem Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej,
- katalogiem czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej.

W książce Kodeks karny Komentarz analizą objęto także przepisy części wojskowej, przedstawiając rozważania dotyczące zarówno zasad odpowiedzialności karnej żołnierzy, jak i przewidzianego dla nich specyficznego katalogu przestępstw. 6. wydanie Komentarza do kodeksu karnego uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu karnego od momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in.:
- ustawę z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz 20), która rozszerza krąg podmiotów niepodlegających karze za przekroczenie granic obrony koniecznej, - wejście w życie 19.1.2018 r.,
- Ustawa z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305), która reguluje odpowiedzialność podmiotów, które wbrew zakazowi handlu w niedzielę i święta zlecają wykonywanie pracy w handlu pracownikom i zatrudnionym – wejście w życie 1.3.2018 r.,
- W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, ale także z aktualnym orzecznictwem.