Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

Brak

Autor: Rogoyska Marta, Orzecznictwo Aplikanta,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325597863
Wydanie: 2/2017 Stron: 472


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, KPK Komentarz 2019, Orzecznictwo aplikanta,Wysyłka

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia.
W orzecznictwie z kodeksu karnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.
Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r.

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ:

- artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia,
- zawiera przepracowane tezy do artykułów, odesłania do orzeczeń podobnie i odmiennie komentujących dany stan faktyczny,
- nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin,
- gwarantujemy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2018 r. (on-line).
Książka z Orzecznictwem aplikanta, musisz ją mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r.