Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego 2018

Reforma Krajowej Administracji Skarbowej spowodowała powstanie wyspecjalizowanej administracji rządowej z nowymi uprawnieniami w zakresie kontroli podatkowych. Poznaj dzięki książkom z kodeksu karnego skarbowego nowe uprawnienia urzędników, bądź dobrze przygotowany na nowe kontrole!!! Książki dla przedstawicieli praktyki wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych, księgowych oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawicieli nauki oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Kontrola celno skarbowa Komentarz

Karol Różycki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244046
Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze do ...

Cena w prawoo.pl:
107.47 zł
149 zł

Bestseller

Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381282864
Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią p ...

Cena w prawoo.pl:
213.14 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

Bucholski Rafał, Michał Ciecierski, Andrzej Melezini, Artur Mudrecki, Grzegorz Muso
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381240222
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.\r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzyst ...

Cena w prawoo.pl:
177.79 zł
249 zł

Bestseller

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240000
Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególno ...

Cena w prawoo.pl:
214.19 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Opłata skarbowa Komentarz

Kazek Michał
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592264
Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy ...

Cena w prawoo.pl:
97.51 zł
129 zł


Prawo i postępowanie karne skarbowe

Iwona Sepioło Jankowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595906
Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. ...

Cena w prawoo.pl:
44.51 zł
59 zł


Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

Antonów Dobrosława
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074797
Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oce ...

Cena w prawoo.pl:
100.69 zł
139 zł


Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076609
Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penaln ...

Cena w prawoo.pl:
50.87 zł
69 zł


Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325585129
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związan ...

Cena w prawoo.pl:
209.90 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny skarbowy Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788380928992
Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestia ...

Cena w prawoo.pl:
192.14 zł
269 zł