Kodeks karno skarbowy Komentarze

Reforma

Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

spowodowała powstanie wyspecjalizowanej administracji rządowej z nowymi uprawnieniami w zakresie kontroli podatkowych. Poznaj dzięki książkom z kodeksu karnego skarbowego nowe uprawnienia urzędników, bądź dobrze przygotowany na nowe kontrole!!! Komentarze dla przedstawicieli praktyki wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych, księgowych oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawicieli nauki oraz aplikantów zawodów prawniczych. Księgarnia prawoo.pl radzi się zapoznać z najnowszym komentarzem do

Krajowa Administracja Skarbowa


Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo

Flisek Aneta, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 32/2019 | Isbn 9788381582865
Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ...

Cena w prawoo.pl:
14.99 zł
14.9 zł


Prawo karne skarbowe

Olaf Włodkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381600705
Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzi ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
39 zł


Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381282864
Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan ...

Cena w prawoo.pl:
234.36 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny skarbowy Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788380928992
Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podaj ...

Cena w prawoo.pl:
203.69 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240000
Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w ...

Cena w prawoo.pl:
230.99 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

Leszek Bielecki, Andrzej Gorgol, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286152
Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony intere ...

Cena w prawoo.pl:
151.19 zł
179 zł


Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

Zbigniew Ofiarski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381244978
Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i doradców p ...

Cena w prawoo.pl:
124.94 zł
169 zł


Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

Bucholski Rafał, Michał Ciecierski, Andrzej Melezini, Artur Mudrecki, Grzegorz Muso
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381240222
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.\r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,które wejdą w życie 13 st ...

Cena w prawoo.pl:
188.99 zł
249 zł


Opłata skarbowa Komentarz

Kazek Michał
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592264
Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowi ...

Cena w prawoo.pl:
109.19 zł
129 zł


Prawo i postępowanie karne skarbowe

Iwona Sepioło Jankowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595906
Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowe ...

Cena w prawoo.pl:
50.59 zł
59 zł