Opłata skarbowa Komentarz dla praktyków

Bogucki Stanisław, Dumas
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378042167
Wnikliwy i praktyczny komentarz do każdego artykułu ustawy o opłacie skarbowej. Dumas i Bogucki, mając na uwadze przebieg postępowania administracyjnego, a przez to i nieustannie powstające problemy w codziennej pracy, roz ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł


Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej

Kulicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433573
Autor w niekonwencjonalny sposób wiąże zagadnienia teoretyczne z praktyką wynikającą z działań organów kontroli skarbowej, szczególnie w rozdziałach poświęconych uprawnieniom pracowniczym, procedurom kontrolnym oraz uprawnieniom pod ...

Cena w prawoo.pl:
113.99 zł
159 zł


Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

Ziobrowski Jarosław, Jędruszek Olaf, Zygmuntowski Dominik Z.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 0/2014 | Isbn 9788379303489
W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezmiernie trudnym zadaniem. Prawidłowa rozumienie prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem. Ewentualny omyłka w zakresie prawidłowego przestrzegania obo ...

Cena w prawoo.pl:
37.80 zł
45 zł


Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

Ziobrowski Jarosław, Jędruszek Olaf, Zygmuntowski Dominik Z.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 0/2014 | Isbn 9788379303489
W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezmiernie trudnym zadaniem. Prawidłowa rozumienie prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem. Ewentualny omyłka w zakresie prawidłowego przestrzegania obo ...

Cena w prawoo.pl:
37.80 zł
45 zł


Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz

Michalak Anna
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327807809
W skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym od 1 stycznia 2004 r. – 20 urzędów skarbowych do spraw obsługi dużych podatników. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych to zasadnicze źró ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz Lex

Kandut, Sędkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326444487
Drugie wydanie komentarza obejmuje stan prawny na dzień 1 października 2013 r. i uwzględnia nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej dokonane po ogłoszeniu tekstu jednolitego, w tym ustawą z dnia 2 marca 201 ...

Cena w prawoo.pl:
178.51 zł
249 zł


Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407437
Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów sp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową

Meleini Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326439988
Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawych, adwokatów, pracowników prokuratury, policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i służb wywiadowczych. Pomocne będzie także studentom i pracownikom naukowym wydziałów prawa i administrac ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Kontrola podatkowa skarbowa i celna Wyzwania teorii i praktyki

Nowak, Sędkowska, Malinowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444098
Książka dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainte ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Kontrola skarbowa Uprawnienia struktura skuteczność

Ryszard Bełdzikowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376414980
Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliż ...

Cena w prawoo.pl:
35.00 zł
40 zł