Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563851
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks uległy skarbowy w sposób klarowny i przezroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i ...


Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407437
Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów sp ...


Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową

Meleini Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326439988
Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawych, adwokatów, pracowników prokuratury, policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i służb wywiadowczych. Pomocne będzie także studentom i pracownikom naukowym wydziałów prawa i administrac ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Kontrola podatkowa skarbowa i celna Wyzwania teorii i praktyki

Nowak, Sędkowska, Malinowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444098
Książka dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainte ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Kontrola skarbowa Uprawnienia struktura skuteczność

Ryszard Bełdzikowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376414980
Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliż ...

Cena w prawoo.pl:
32.20 zł
40 zł


Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym

Tużnik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326443121
W książce przedstawiono ważną rolę postępowań szczególnych w postępowaniu karnym skarbowym w zakresie rozpoznawania spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Szczegółowo omówiono charakterystykę każdego z postępowań, przesła ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Kontrola skarbowa 630 wyjaśnień i interpretacji

Melezini, Zalewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440366
Książka przeznaczona dla praktyków, w tym dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych, cenną pomoc dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników przedsiębiorców i pracowników urzę ...

Cena w prawoo.pl:
128.33 zł
179 zł


Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne

Wielgolewska Anna, Piaseczny Andrzej
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378063919
Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia problematyki materialnej\r\noraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków, w związku z czym Czytelnik nie znajdzie w nim bardzo rozbudowanych rozważań teoretycznych. Niekt ...


Kodeks karny skarbowy 2016 beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2015 | Isbn 9788325580698
Stan prawny 01.12.2015 rok, zawiera zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie hase ...


Kodeks karny skarbowy 2016 Beck ustawa

Twoje prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 27/2016 | Isbn 9788325586485
Stan prawny 01.09.2016 rok, zawiera zmiany wchodzące w życie w 2016 roku. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w ...