Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563851
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks oddany skarbowy w sposób przejrzysty i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów powiązanych z wykładnią kodeksów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407437
Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów sp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową

Meleini Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326439988
Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawych, adwokatów, pracowników prokuratury, policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i służb wywiadowczych. Pomocne będzie także studentom i pracownikom naukowym wydziałów prawa i administrac ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Kontrola podatkowa skarbowa i celna Wyzwania teorii i praktyki

Nowak, Sędkowska, Malinowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444098
Książka dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainte ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Kontrola skarbowa Uprawnienia struktura skuteczność

Ryszard Bełdzikowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788376414980
Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliż ...

Cena w prawoo.pl:
35.00 zł
40 zł


Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym

Tużnik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326443121
W książce przedstawiono ważną rolę postępowań szczególnych w postępowaniu karnym skarbowym w zakresie rozpoznawania spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Szczegółowo omówiono charakterystykę każdego z postępowań, przesła ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Kontrola skarbowa 630 wyjaśnień i interpretacji

Melezini, Zalewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440366
Książka przeznaczona dla praktyków, w tym dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych, cenną pomoc dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników przedsiębiorców i pracowników urzę ...

Cena w prawoo.pl:
128.33 zł
179 zł


Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne

Wielgolewska Anna, Piaseczny Andrzej
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378063919
Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia problematyki materialnej\r\noraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków, w związku z czym Czytelnik nie znajdzie w nim bardzo rozbudowanych rozważań teoretycznych. Niekt ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny skarbowy 2016 beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2015 | Isbn 9788325580698
Stan prawny 01.12.2015 rok, zawiera zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie hase ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks karny skarbowy 2016 Beck ustawa

Twoje prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 27/2016 | Isbn 9788325586485
Stan prawny 01.09.2016 rok, zawiera zmiany wchodzące w życie w 2016 roku. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł