Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

 

299 zł 224.69 Wysyłka gratis

Autor: Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381240000
Wydanie: 1/2017 Stron: 1076


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Kodeks karny skarbowy 2019, KPK Komentarz 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pracy przedstawicieli niektórych organów stosujących prawo karne skarbowe. W komentarzu do KKS skomentowano m.in. najnowsze zmiany do ustawy dotyczące odpowiedzialności za:

- nieprzekazanie w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania,
- niezłożenie w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej,
- niedopełnienie obowiązku przez osobę działającą w imieniu lub interesie raportującej instytucji finansowej stosowania zasad i procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych.

W opracowaniu omówiono również zmiany w zakresie orzekania przez sąd przepadku przedmiotów, w tym możliwości orzeczenia przepadku nawet po śmierci sprawcy.

Autorami publikacji są specjaliści z zakresu prawa karnego skarbowego, uznane w kraju autorytety z tej dziedziny prawa, łączące pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych (sędziowie, radca prawny).

Komentarz Kodeks karny skarbowy jest skierowany do praktyków stosujących prawo karne skarbowe w swej codziennej pracy zawodowej, a więc: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, prawników aplikujących w tych zawodach, pracowników administracji skarbowej.