Kodeks karny wykonawczy komentarz

Książki z KKW polecane są dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych, doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Zapoznaj się z najnowszymi zmianami, które zostały ujęte w najnowszym komentarzu do KKW


Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Szymanowski Teodor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380927865
W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obe ...

Cena w prawoo.pl:
53.49 zł
69 zł


Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381077231
W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzecze ...

Cena w prawoo.pl:
245.24 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Stefan Lelental
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788325587802
Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie w ...

Cena w prawoo.pl:
258.22 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Lachowski Jerzy, Osiński Leszek, Piotr Gensikowski, Jacek Potulski, Igor Zgoliński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325584993
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowi ...

Cena w prawoo.pl:
235.43 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326482908
W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także ...

Cena w prawoo.pl:
125.69 zł
169 zł


Prawo karne wykonawcze Kuć

Małgorzata Kuć
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325583453
Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematy ...

Cena w prawoo.pl:
47.87 zł
59 zł

Bestseller

Prawo karne wykonawcze Hołda

Hołda Joanna, Hołda Zbigniew, Migdał Jerzy, Żórawska Beata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381073493
Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy ...

Cena w prawoo.pl:
45.93 zł
59 zł

Bestseller

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Lachowski Jerzy, Osiński, Gensikowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325568443
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Uwzględniono również omówienie n ...

Cena w prawoo.pl:
218.96 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

Sych Wojciech, Żołyńska Gerecka Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326434051
Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źr ...

Cena w prawoo.pl:
45.06 zł
59 zł


Prawo karne wykonawcze Podręcznik

Hołda, Hołda
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2012 | Isbn 8326407505
Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:\r\n– źródeł oraz zasad prawa karn ...

Cena w prawoo.pl:
37.43 zł
49 zł