Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

 

199 zł 149.09 Bestseller

Autor: Dąbkiewicz Krzysztof,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247436
Wydanie: 4/2018 Stron: 1000


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks karny skarbowy 2019, Prawo karne 2019, Kodeks karny wykonawczy 2019,Wysyłka

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także pracownikom naukowym, aplikantom prawniczym i studentom wydziałów prawa.

Czwarte wydanie komentarza do kodeksu karno wykonawczego uwzględnia ostatnie nowelizacje w prawie karnym wykonawczym dotyczące m.in.:
- nadania Służbie Więziennej kompetencji podmiotu nadzorującego wykonywanie dozoru elektronicznego;
- zasad orzekania przepadku przedsiębiorstwa;
- zatrudniania skazanych.