Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych Postępowanie przed sądami administracyjnymi Postępowanie egzekucyjne w administracji


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327805348
Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administra-cyjnymi również ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Artykuły ...