Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz

Sebastian Gajewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597337
Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania admin ...

Cena w prawoo.pl:
134.30 zł
169 zł


Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Robert Suwaj
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326434709
W książce zaprezentowano przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, w których mają zastosowanie przepisy kodeksu po ...

Cena w prawoo.pl:
100.31 zł
129 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Artur Mudrecki, Elżbieta Klat Górska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788378043966
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788326499104
W komentarzu omówiono w sposób kompleksowy przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadc ...

Cena w prawoo.pl:
185.29 zł
249 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2017

Jakub Rychlik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325587239
W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów ...

Cena w prawoo.pl:
104.87 zł
129 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Knysiak Molczyk, Romańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481871
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem

Maciej Nowak
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788374405829
Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę najważniejszych zagadnień z zakresu całej procedury administracyjnej. Wybrano kluczowe orzeczenia sądów, ...

Cena w prawoo.pl:
138.67 zł
159 zł


Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings

Bińkowska, Chełchowski, Walawender
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567927
Niniejsza publikacja, wydana w nowej wersji tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie ...

Cena w prawoo.pl:
94.96 zł
119 zł


Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem

Infor
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788374406406
Komentarz zawiera szczegółową analizę wszystkich artykułów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z wykorzystaniem kluczowych orzeczeń sądów, rozst ...

Cena w prawoo.pl:
127.56 zł
169 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Jaśkowska, Wróbel Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788326445101
Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niep ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł