Pisma postanowienia decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego

Paweł Drembkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595661
Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Kolejne 2. wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie us ...

Cena w prawoo.pl:
161.78 zł
189 zł


Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Procedure

Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Piotr Gumola, Bartosz Kopik, Richard Walawende
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381280921
Tłumaczenie wykonane zostało przez prawników Kancelarii Miller Canfield w Warszawie specjalizujących się w doradztwie prawnym m.in. w zakresie transakcji na rynku nieruchomościowym, oraz doświadczonego tłumacza przysięgłego języka ang ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325595401
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Romana Hausera stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentar ...


Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs verfahrensgesetz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280969
Kolejne, drugie wydanie, tłumaczenia na język niemiecki polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego.\r\n\r\nTłumaczenie wykonane zostało przez tłumaczy oraz prawników i doradców kancelarii Rödl & Partner specjalizującej się w zintegr ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD

Sadkowski Łukasz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325598211
Publikacja przedstawia zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych. Omawia również zupełnie nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku w ra ...

Cena w prawoo.pl:
94.59 zł
129 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788326499104
W komentarzu omówiono w sposób kompleksowy przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadczeń, koszty postępowania administracyjnego oraz postępowanie w sprawie skarg ...


Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2017

Jakub Rychlik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325587239
W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materi ...

Cena w prawoo.pl:
110.42 zł
129 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Knysiak Molczyk, Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Ma
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481871
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurys ...


Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem

Maciej Nowak
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788374405829
Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę najważniejszych zagadnień z zakresu całej procedury administracyjnej. Wybrano kluczowe orzeczenia sądów, a także tezy doktryny. W ten sposób scharakteryzowano poszczególne problemy i ...

Cena w prawoo.pl:
139.75 zł
159 zł


Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings

Bińkowska, Chełchowski, Walawender
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567927
Niniejsza publikacja, wydana w nowej wersji tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administr ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł