Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings

Bińkowska, Chełchowski, Walawender
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567927
Niniejsza publikacja, wydana w nowej wersji tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administr ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wróbel Andrzej, Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Ma
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788326445101
Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu adminis ...


Petycje, skargi i wnioski Ustawa o petycjach Komentarz

Gajewski Sebastian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325580056
Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustawy o petycjach i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o skargach i wnioskach, który wyjaśnia, jak prawidłowo składać i rozpatrywać tego ...

Cena w prawoo.pl:
112.24 zł
149 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Maksymilian Cherka,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2014 | Isbn 9788325553524
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą li ...


Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych ustawy


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327809063
Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji.\r\nArtykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowid ...


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2016 | Isbn 9788325584276
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecz ...


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325591496
Komentarz do KPA to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach administracyjnych. Stanow ...


ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej

Wierzbowski Marek, Hofmann Herwig, Schneider Jens Peter, Ziller Jacques
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577018
Jest to najlepszy spośród znanych zbiorów informacji o postępowaniu administracyjnym, w skali nie tylko państw europejskich Potrzeba jednolitej procedury administracyjnej dla administracji Unii Europejskiej  skłoniły międzynarodową   ...

Cena w prawoo.pl:
111.60 zł
149 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsows
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2014 | Isbn 9788325553524
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmi ...


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz + Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325546601
Komentarz\r\nzawiera omówienie najnowszych zmian do KPA, w tym:\r\n\r\nzmiany\r\nw zakresie żądania zaświadczenia i oświadczenia na\r\npotwierdzenie faktów lub stanu prawnego (ustawa z 25.3.2011 r., Dz.U. Nr 106,\r\npoz. 622); \r\n ...