Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem

Maciej Nowak
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788374405829
Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę najważniejszych zagadnień z zakresu całej procedury administracyjnej. Wybrano kluczowe orzeczenia sądów, a także tezy doktryny. W ten sposób scharakteryzowano poszczególne problemy i ...

Cena w prawoo.pl:
127.60 zł
159 zł


Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings

Bińkowska, Chełchowski, Walawender
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325567927
Niniejsza publikacja, wydana w nowej wersji tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administr ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wróbel Andrzej, Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Ma
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788326445101
Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu adminis ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Petycje, skargi i wnioski Ustawa o petycjach Komentarz

Gajewski Sebastian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325580056
Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustawy o petycjach i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o skargach i wnioskach, który wyjaśnia, jak prawidłowo składać i rozpatrywać tego ...

Cena w prawoo.pl:
112.24 zł
149 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Maksymilian Cherka,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2014 | Isbn 9788325553524
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą li ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych ustawy


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327809063
Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji.\r\nArtykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowid ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2016 | Isbn 9788325584276
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325591496
Komentarz do KPA to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach administracyjnych. Stanow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej

Wierzbowski Marek, Hofmann Herwig, Schneider Jens Peter, Ziller Jacques
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577018
Jest to najlepszy spośród znanych zbiorów informacji o postępowaniu administracyjnym, w skali nie tylko państw europejskich Potrzeba jednolitej procedury administracyjnej dla administracji Unii Europejskiej  skłoniły międzynarodową   ...

Cena w prawoo.pl:
111.60 zł
149 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsows
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2014 | Isbn 9788325553524
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmi ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł