Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz + Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325546601
Komentarz\r\nzawiera omówienie najnowszych zmian do KPA, w tym:\r\n\r\nzmiany\r\nw zakresie żądania zaświadczenia i oświadczenia na\r\npotwierdzenie faktów lub stanu prawnego (ustawa z 25.3.2011 r., Dz.U. Nr 106,\r\npoz. 622); \r\n ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Wierzbowski

Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788325543297
Wierzbowski i Wiktorowska w najnowszym komentarzu prezentują kolejne wydane cieszącego się dużą popularnością komentarza do KPA. Reguluje on stosunki procesowe między stroną a organem administracji publicznej, znajduje szerokie zastosow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego ODnowa

Gąszcz Bogusław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788363425616
Stan prawny 01.09.2013 rok. Ustrój sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ordynacja podatkowa. Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, w którym prócz tekstów jednolitych zamieszczono najważniejsz ...

Cena w prawoo.pl:
28.88 zł
33 zł


Kodeks postępowania administracyjnego

Gąszcz Bogusław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363425111
Stan prawny 01.02.2013 rok. Ustrój sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ordynacja podatkowa. Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, w którym prócz tekstów jednolitych zamieszczono najważniejsz ...

Cena w prawoo.pl:
28.88 zł
33 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Piątek, Sawczyn
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327807687
Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami. Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu prz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks Postępowania Administracyjnego 2012


Wydawnictwo: Agencja Wydawnicza Mz
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788374282550
Najważniejszą zmianą w Kodeksie Postępowania Administracyjnego wprowadza Ustawa z dni 15 lipca 2011 r. wchodząca w życie z dniem 7 marca 2012 r. Zgodnie z tą Ustawą od 7 marca 2012 r. w postępowaniach administracyjnych i podatkowych bę ...

Cena w prawoo.pl:
14.29 zł
16 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325536978
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja Kodeks postępowania administracyjnego 2012 zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Obszerny skorowidz umożliwia łatwą orientację w materia ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze LexisNexis

Przybysz Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 9/2013 | Isbn 9788376209692
W obecnym wydaniu komentarza uwzględniono najnowsze zmiany, wynikające z ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, jak również z jeszcze nieobowiązującej usta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Przybysz

Przybysz Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 11/2014 | Isbn 9788327807991
Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym w sposób jasny i przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej. Kodeks ten jest kluczową regulacją prawną, określającą relacje między organami administracj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo

Rojewski, Suławko Karetko
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788325567354
Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane j ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł