Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Wierzbowski

Hauser Roman, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżano
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788325543297
Wierzbowski i Wiktorowska w najnowszym komentarzu prezentują kolejne wydane cieszącego się dużą popularnością komentarza do KPA. Reguluje on stosunki procesowe między stroną a organem administracji publicznej, znajduje szerokie zastosow ...


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze LexisNexis

Przybysz Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 9/2013 | Isbn 9788376209692
W obecnym wydaniu komentarza uwzględniono najnowsze zmiany, wynikające z ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, jak również z jeszcze nieobowiązującej usta ...


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Przybysz

Przybysz Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 11/2014 | Isbn 9788327807991
Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym w sposób jasny i przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej. Kodeks ten jest kluczową regulacją prawną, określającą relacje między organami administracj ...


Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo

Rojewski, Suławko Karetko
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788325567354
Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane j ...


Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 28/2015 | Isbn 9788326493959
Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz z przepisa ...


Kodeks postępowania administracyjnego z przepisami wykonawczymi

Hakobert Dorota, Musiał Justyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2016 | Isbn 97883898504473
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 rok. Przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy ...


Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem 2016 Ustawa

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 31/2016 | Isbn 9788325581404
Stan prawny 01 kwietnia 2016 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu o ...


Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Teksty Ustaw
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 29/2016 | Isbn 9788380922174
Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy. Publikacja zawiera teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowan ...


KPA Kodeks postępowania administracyjnego 2013 Edycja Sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2014 | Isbn 9788325554156
Stan Prawny 01.2014 rok. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjneg ...


Kodeks postępowania administracyjnego 2015 Edycja Sądowa

Edycja sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2015 | Isbn 9788325579111
Stan prawny: 1 października 2015 rok. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: - Kodeks postępowania administracyjnego - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ...