Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 28/2015 | Isbn 9788326493959
Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz z przepisa ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego z przepisami wykonawczymi

Hakobert Dorota, Musiał Justyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2016 | Isbn 97883898504473
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 rok. Przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem 2016 Ustawa

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 31/2016 | Isbn 9788325581404
Stan prawny 01 kwietnia 2016 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu o ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Teksty Ustaw
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 29/2016 | Isbn 9788380922174
Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy. Publikacja zawiera teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowan ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KPA Kodeks postępowania administracyjnego 2013 Edycja Sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2014 | Isbn 9788325554156
Stan Prawny 01.2014 rok. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjneg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego 2014 Edycja Sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 17/2014 | Isbn 9788325565923
Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego 2015 Edycja Sądowa

Edycja sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2015 | Isbn 9788325579111
Stan prawny: 1 października 2015 rok. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: - Kodeks postępowania administracyjnego - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks postępowania administracyjnego 2016 Edycja Sądowa

Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 22/2016 | Isbn 9788325587826
Stan prawny: 7 czerwca 2016 r. (do Dz.U. z 2016 r. poz. 784). Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: - Kodeks postępowania administracyjne ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Verwaltungs-verfahrensgesetz Kodeks postępowania administracyjnego

Tłumaczenie: Rödl & Partner . Opacowanie Redakcyjne: Przemysław Fil , Jens Jungman
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325526054
Nasze 20-letnie doświadczenie pokazało, że znaczącą trudnością dla zagranicznych inwestorów jest brak dostępności polskich aktów prawnych w językach obcych, stąd i zapotrzebowanie na usługi doradztwa podatkowego jest duże, tym bar ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Kodeks postępowania administracyjnego 2013


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 13/2013 | Isbn 9788327801586
Stan prawny 09.2013 rok. Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administrac ...

Cena w prawoo.pl:
13.32 zł
15.9 zł