Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku

 

65 zł 49.67 Bestseller

Autor: Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288279
Wydanie: 26/2018 Stron: 696


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze.

Stan prawny 11 czerwca 2018 roku

Publikacja obejmuje następujące zmiany:

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks postępowania administracyjnego
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych
- Prawo o ustroju sądów administracyjnych
- Prawo o ustroju sądów powszechnych
- Ustawę o Sądzie Najwyższym
- Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi