Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Stan prawny: 1 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Stan prawny: 1 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018

 

269 zł 205.63 Wysyłka gratis

Autor: Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, Duże Komentarze,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381077873
Wydanie: 7/2018 Stron: 1520


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

W komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego wydawnictwa Wolters omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków. Publikacja przybliża także zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.
Skomentowane zostały ostatnie zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in. nowych instytucji:

- postępowania uproszczonego pozwalającego na przyspieszenie załatwiania spraw typowych,
- mediacji umożliwiającej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną,
- milczącego załatwienia sprawy administracyjnej przewidującego załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu,
- europejskiej współpracy administracyjnej obejmującej udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
- posiedzenia w trybie współdziałania mającego na celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ zobowiązany,
- administracyjnych kar pieniężnych.

Autorzy komentarza Kodeks postępowania administracyjnego uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo komentarz został wzbogacony o bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927–2017.
Komentarz dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy oraz osób stosujących w codziennej pracy przepisy komentowanej ustawy – pracowników organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki omawianej dziedziny prawa.

Stan prawny: 1 marca 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 650)