Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

 

349 zł 278.19 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Maksymilian Cherka, Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Piotr Gołaszewski, Andrzej Kraczkowski, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Wojciech Sawczyn, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Duże Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381283298
Wydanie: 5/2018 Stron: 1472


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy.