Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Zapowiedź książki Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Autor: Robert Suwaj,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603522
Wydanie: 2/2019 Stron: 240


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka zawiera wzory pism w sprawach administracyjnych i stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych oraz przedstawiają modelowe rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce administrowania, w różnych obszarach działalności organów administracji publicznej od organów samorządu gminy, powiatu i województwa poprzez administrację rządową zespoloną i niezespoloną aż po działalność organów centralnych. W książce uwzględniono zmiany przepisów, istotne dla prezentowanych zagadnień, które miały miejsce od ostatniego wydania.