Komentarze do kodeksu postępowania cywilnego

KPC to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw - z uwagi na bogate unormowanie – jedną z najczęściej nowelizowanych. Najnowsze wydanie Komentarz do KPC prof. Zielińskiego uwzględnia wszystkie zmiany z tego roku.


Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2019 | Isbn 9788381289542
Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz ...

Zapowiedź książki Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Stefan Jaworski, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285407
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego pro ...

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Komentarze Kompaktowe, Janusz Jankowski, Anna Barańska, Marcin Białecki, Sławomir
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381285674
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730 - 1217. Komentarz uwzględnia stan prawny na grudzień 2018 roku. ...

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz do art 1096-1217

Marciniak Andrzej
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587499
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.:- jurysdykcja krajowa (w ...

Cena w prawoo.pl:
255.94 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2

Manowska Małgorzata, Andrzej Adamczuk, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sień
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326484339
Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawnicz ...

Cena w prawoo.pl:
272.85 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Zieliński Andrzej, Kinga Flaga Gieruszyńska, Komentarze Kodeksowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381286633
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygo ...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Duże Komentarze Becka, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Bronisław Czech, Joanna D
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381288774
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Tom 1 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:- sądu (w ...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Andrzej Marciniak, Duże Komentarze Becka, Arkadiusz Cudak, Katarzyna Gonera, Jan Gó
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288781
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- środków odw ...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Goner
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381288798
Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w ...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 730-1088 Tom 3

Piasecki Kazimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788325569556
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i pr ...

Cena w prawoo.pl:
230.35 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo