Komentarze do kodeksu postępowania cywilnego

KPC to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw - z uwagi na bogate unormowanie – jedną z najczęściej nowelizowanych. Najnowsze wydanie Komentarz do KPC prof. Zielińskiego uwzględnia wszystkie zmiany z tego roku.


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Stefan Jaworski, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285407
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego pro ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 i 2

Jakubecki Andrzej, Bodio Joanna, Demendecki Tomasz, Marcewicz Olimpia, Telenga Przemy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381072229
W komentarzu do kodeksu postępowania cywilnego w sposób syntetyczny i przystępny omówiono instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Siódme wydanie komentarza pod redakcją naukow ...

Cena w prawoo.pl:
195.80 zł
269 zł


Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz do art 1096-1217

Marciniak Andrzej
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587499
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.:- jurysdykcja krajowa (w ...

Cena w prawoo.pl:
239.67 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2

Manowska Małgorzata, Andrzej Adamczuk, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sień
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326484339
Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawnicz ...

Cena w prawoo.pl:
272.85 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Zieliński Andrzej, Kinga Flaga Gieruszyńska, Komentarze Kodeksowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381286633
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 730-1088 Tom 3

Piasecki Kazimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788325569556
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i pr ...

Cena w prawoo.pl:
230.35 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Piasecki Kazimierz, Marciniak Andrzej, Ciepła Helena, Jagieła Józef, Cudak Arkadiu
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325581060
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: - sądu ( ...

Cena w prawoo.pl:
231.11 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 366-729 Tom 2

Marciniak Andrzej, Piasecki Kazimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325581084
Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: - środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzecze ...

Cena w prawoo.pl:
231.11 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego

Marcin Asłanowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325598808
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie części piątej ustawy z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) – Kodeksu postępowania cywilnego. Oprócz pogłębionej analizy teoretyczno-prawnej obowiązujących przepisów autor sku ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
129 zł


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 Postępowanie rozpoznawcze

Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Gudowski Jacek, Jędrzejewska Maria, Weitz Ka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788326489310
Kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytor ...

Cena w prawoo.pl:
160.49 zł
219 zł