Komentarze do kodeksu postępowania cywilnego

KPC to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw - z uwagi na bogate unormowanie – jedną z najczęściej nowelizowanych. Najnowsze wydanie Komentarz do KPC prof. Zielińskiego uwzględnia wszystkie zmiany z tego roku.


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 i 2

Jakubecki Andrzej, Bodio Joanna, Demendecki Tomasz, Marcewicz Olimpia, Telenga Przemy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381072229
W komentarzu do kodeksu postępowania cywilnego w sposób syntetyczny i przystępny omówiono instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Siódme wydanie komentarza pod redakcją naukow ...

Cena w prawoo.pl:
201.29 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2

Manowska Małgorzata, Andrzej Adamczuk, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sień
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326484339
Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawnicz ...

Cena w prawoo.pl:
280.50 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo


Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego

Marcin Asłanowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325598808
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie części piątej ustawy z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) – Kodeksu postępowania cywilnego. Oprócz pogłębionej analizy teoretyczno-prawnej obowiązujących przepisów autor sku ...

Cena w prawoo.pl:
105.79 zł
129 zł


Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz do art 1096-1217

Marciniak Andrzej
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587499
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.:- jurysdykcja krajowa (w ...

Cena w prawoo.pl:
246.39 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


KPC Kodeks postępowania cywilnego Beck

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 46/2017 | Isbn 9788325591649
Seria Twoje Prawo Kodeks postępowania cywilnego 2017 Beck zawiera boldowanie najnowszych zmian, przypis od Redakcji, czytelne hasła i teksty, indeks rzeczowy. Stan prawny: 10 stycznia 2016 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.3.201 ...

Cena w prawoo.pl:
16.25 zł
17.9 zł


Kodeks postępowania cywilnego ze schematami

Piotr Rylski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380927759
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, uwzględniający wszystkie ostatnio wprowadzone zmiany, wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących kodeks. W książce znajduje się sk ...

Cena w prawoo.pl:
26.24 zł
29.9 zł


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 730-1088 Tom 3

Piasecki Kazimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788325569556
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i pr ...

Cena w prawoo.pl:
236.81 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Piasecki Kazimierz, Marciniak Andrzej, Ciepła Helena, Jagieła Józef, Cudak Arkadiu
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325581060
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: - sądu ( ...

Cena w prawoo.pl:
237.59 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 366-729 Tom 2

Marciniak Andrzej, Piasecki Kazimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325581084
Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: - środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzecze ...

Cena w prawoo.pl:
237.59 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania cywilnego Tom 3

Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Weitz Karol
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788326486845
Kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytor ...

Cena w prawoo.pl:
162.87 zł
219 zł