Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Autor: Stefan Jaworski, Komentarze Linia orzecznicza,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285407
Wydanie: 1/2018 Stron: 919


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i w konsekwencji skrócenia czasu rozpoznania spraw przez sądy poprzez koncentrację materiału dowodowego w fazie wstępnej procesu (podczas posiedzenia przygotowawczego) z jednoczesnym założeniem, że sprawa powinna zakończyć się na pierwszym posiedzeniu, dzięki czemu będzie można uniknąć wszelkich skarg na przewlekłość, skarg do ETPCz, odpowiedzialności dyscyplinarnej i quasi-dyscyplinarnej sędziów, itd.