Kodeks postępowania karnego broszura 2018

Kodeks postępowania karnego broszura 2018

Brak

Autor: Krzyżanowski Lech,
Od.Nowa
Isbn: 9788365721891
Wydanie: 14/2018 Stron: 356


Inne działy: Kodeks cywilny 2018, Postępowanie karne 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Ordynacja podatkowa 2018,Wysyłka

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 5 stycznia 2018 r.