Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296 Tom 2

Zapowiedź książki Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Autor: Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245494
Wydanie: 1/2018 Stron: 1280


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Ordynacja podatkowa 2019,Wysyłka

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296. Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął jednoznaczne stanowisko, a wywód poparł argumentami przytaczanymi w doktrynie i judykaturze.