Kodeks pracy 2019 komentarz do zmian w prawie pracy

Kodeks pracy 2019 komentarz do zmian w prawie pracy Wysyłka po 21 stycznia 2019 roku

 

129 zł 115.49 Zapowiedź 

Autor: Sławomir Paruch, Robert Stępień, Agnieszka Nicińska,
Infor
Isbn: 978836598680
Wydanie: 1/2019 Stron: 280


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019, Ubezpieczenia społeczne 2019,Wysyłka

W komentarzu do Kodeksu pracy zostały szczegółowo omówione najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i HR, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku oraz mają wejść w życie lub są planowane w 2019 roku. Obok samych zmian zostało również omówionych wiele aspektów praktycznych związanych z komentowanymi zmianami, istotnych z punktu widzenia praktyków HR.
Kodeks pracy Komentarz wyjaśnia w szczególności pracownicze plany kapitałowe (PPK) – nowy system oszczędzania na emeryturę. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. i będzie sukcesywnie obejmowała kolejne podmioty.
Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się również zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. Postać elektroniczna jako alternatywa wobec papierowej, krótszy okres przechowywania dokumentacji dla pracowników zatrudnionych, cztery części akt osobowych – to tylko najważniejsze ze zmian. W komentarzu zostały one szeroko omówione ze wskazaniem na obowiązki pracodawców oraz na praktyczne konsekwencje zmian dla osób zarządzających HR.
Od 1 stycznia 2019 r. istotnie zmienią się także przepisy dotyczące związków zawodowych. W publikacji omówione zostały nowe uprawnienia związkowców oraz obowiązki pracodawców. W komentarzu wyjaśnione zostały praktyczne konsekwencje związane z wprowadzeniem od 1 grudnia 2018 r. elektronicznych zwolnień lekarskich.

W komentarzu do kodeksu pracy m.in.:
- pracownicze plany kapitałowe – terminy i najważniejsze obowiązki pracodawcy w 2019 roku,
- zmiany w dokumentacji pracowniczej – elektronizacja, krótsze okresy przechowania, nowy podział akt osobowych
- zmiany w ustawie o związkach zawodowych
- nowe wynagrodzenie minimalne
- projekt zmiany procedury w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy
- zakaz handlu w niedziele – praktyczne wnioski, rozszerzenie zakazu i dalsze propozycje zmian
- kontrole inspekcji pracy i ZUS w 2018 r. – wnioski dla pracodawców
- najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa HR w 2018 r.

Oprócz powyższych zmian w komentarzu omówione zostały również wprowadzone w 2018 r. zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zatrudnianiu młodocianych. W publikacji została także poruszona kwestia upływu maksymalnych terminów zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony oraz korzystania z pracy pracowników tymczasowych.