Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

 

159 zł 128.39

Autor: ,
Infor
Isbn: 978837440968
Wydanie: 1/2017 Stron: 500


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019, Ubezpieczenia społeczne 2019,Wysyłka

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie w 2017 roku. Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, które ułatwią funkcjonowanie pracodawcom. Zmienione zostały bowiem przepisy dotyczące wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania. Po zmianach regulamin pracy i wynagradzania muszą posiadać pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas konieczność ich wprowadzania dotyczyła pracodawców zatrudniających przynajmniej 20 pracowników. Zatem duża grupa pracodawców nie będzie musiała już posiadać regulaminu pracy i wynagradzania.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy. Po zmianie przepisów obowiązkiem pracodawcy będzie – podobnie jak dotychczas, niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady będą przypadki zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Wówczas pracodawca będzie miał obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy tylko na jego wniosek.