Kodeks pracy 2017 ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Kodeks pracy 2017 ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z komentarzem do zmian

 

69 zł 54.04

Autor: Agnieszka Konopacka Kuramochi,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326959349
Wydanie: 1/2017 Stron: 156


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019, Ubezpieczenia społeczne 2019,Wysyłka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 1 stycznia 2017 r. Całość uzupełniona została o praktyczny komentarz do nowelizacji KP, w zakresie dotyczącym m.in.: obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, wydawania świadectw pracy, a także obowiązujących terminów na odwołanie do sądu pracy. Podmioty zatrudniające zleceniobiorców znajdą w niej również omówienie zmian dotyczących – wprowadzanej z początkiem 2017 r. – minimalnej stawki godzinowej.
Dzięki publikacji m.in.:
- poznasz praktyczne konsekwencje zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2017 roku
- dowiesz się, jakie zmiany przynosi nowelizacja przepisów w zakresie minimalnej stawki godzinowej.

Część 1. Kodeks pracy
A. Komentarz do zmian
1) Obowiązek ustalenia regulaminu pracy i wynagrodzenia
Regulamin wynagradzania i regulamin pracy – obowiązkowy od 50 pracowników
Brak przepisów przejściowych
Podwyższenie progu – także przy tworzeniu ZFŚS
2) Modyfikacja zasad wydawania świadectw pracy
Od 2017 roku – prawo, a nie obowiązek wydania świadectwa
Przepis przejściowy – świadectwo za dotychczasowe umowy terminowe
Strony zawierają kolejną umowę – można wstrzymać się z wydaniem świadectwa
Nowy wzór świadectwa pracy
3) Dłuższe terminy na odwołanie do sądu pracy
B. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
Część 2. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
A. Komentarz do zmian
1) Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców
Umowy o dzieło, prowizyjne i kilka innych – wyłączone
Umowa o pracę osobno, zlecenie – osobno
Stawka godzinowa – corocznie waloryzowana
Wynagrodzenie – chronione i płatne raz w miesiącu
Nowy obowiązek: ewidencjonowanie godzin pracy
Na piśmie przed rozpoczęciem zadań
Okres przechowywania dokumentacji
PIP z nowymi uprawnieniami
Do umów sprzed 1 stycznia 2017 r. też stosuje się nowe zasady
2) Inne zmiany
Dodatek nocny – wyłączony z wynagrodzenia minimalnego
Wynagrodzenie w pierwszym roku pracy
B. Ustawa z dnia 12 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.)