Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

 

69.9 zł 68.99

Autor: Agnieszka Gorczyca,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326969928
Wydanie: 1/2018 Stron: 148


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019, Ubezpieczenia społeczne 2019,Wysyłka

W książce z Kodeksu pracy znajdziesz ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów.
Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy. Wydanie uwzględnia i omawia w szczególności wprowadzone w 2017 r. nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym m.in.: obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, wydawania świadectw pracy, a także zatrudniania pracowników młodocianych.

Komentarz do zmian

Obowiązek ustalenia regulaminu pracy i wynagrodzenia
- Regulamin wynagradzania i regulamin pracy – obowiązkowy od 50 pracowników
- Brak przepisów przejściowych
- Podwyższenie progu – także przy tworzeniu ZFŚS
Modyfikacja zasad wydawania świadectw pracy
- Od 2017 roku prawo, a nie obowiązek wydania świadectwa
- Przepis przejściowy – świadectwo za dotychczasowe umowy terminowe
- Strony zawierają kolejną umowę – można wstrzymać się z wydaniem świadectwa
- Nowy wzór świadectwa pracy
Dłuższe terminy na odwołanie do sądu pracy
Przedłużenie umowy z pracownicą w ciąży a limity umów terminowych
Zatrudnianie pracowników młodocianych
Wpływ obniżenia wieku emerytalnego na okresy objęcia ochroną przedemerytalną
Planowane zmiany na 2018 rok

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy