Kodeks pracy komentarze na 2018 rok

W tym roku zaszły ogromne zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów o pracę, urlopów, zasiłków, wynagrodzeń. Książki z tego działu pomogą Ci w zapoznaniu się z najnowszymi zmianami, które obowiązują od 2018 roku. Proponujemy najnowszy

Komentarz

Kodeks Pracy wyd. Wolters, obejmuje obowiązki pracowników i pracodawców, najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych. Książki dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców, przedstawicieli nauki

prawa pracy

oraz aplikantów.
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitru
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381283304
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterys ...

Cena w prawoo.pl:
246.68 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Skupski Leszek
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788326974823
Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy. Wydanie uwzględni ...

Cena w prawoo.pl:
56.34 zł
69 zł


Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz, Jabłoński Andrzej, Jasiewicz Joanna, Mędrala Małgorzata, Pett
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788378043744
Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom ...

Cena w prawoo.pl:
263.99 zł
357 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk, Monika Latos Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Joanna Unterschutz, Lu
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381076661
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 ...

Cena w prawoo.pl:
230.99 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788325596484
Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego ...

Cena w prawoo.pl:
234.29 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitru
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325591519
Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Kome ...

Cena w prawoo.pl:
246.39 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Wratny

Jerzy Wratny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788325587628
W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, a także komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych ...

Cena w prawoo.pl:
155.29 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski

Świątkowski Marian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586935
Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.: - ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmia ...

Cena w prawoo.pl:
275.00 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Andrzej Marian Świątkowski, Komentarze Kodeksowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288934
Praktyczny komentarze do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran, Bolesław Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Monika Gładoch, Góral
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381245807
Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy or ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Baran