Kodeks pracy Komentarz Wratny

Jerzy Wratny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788325587628
W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, a także komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych ...

Cena w prawoo.pl:
149.69 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski

Świątkowski Marian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586935
Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.: - ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmia ...

Cena w prawoo.pl:
267.50 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Andrzej Marian Świątkowski, Komentarze Kodeksowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288934
Praktyczny komentarze do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Kodeks pracy 2018 Fijałkowski

Fijałkowski Tadeusz
Wydawnictwo: Codex
Wydanie 46/2018 | Isbn 9788387534882
Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 2018 r. Uwzględnia 221 zmiany w prawie pracy z 2018 r. !!! Kodeks pracy jest, obok kodeksu drogowego, najczęściej czyta ...

Cena w prawoo.pl:
84.52 zł
99.99 zł


Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami


Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836588761
Komentarz do kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.Planowane zmiany dotyczą pr ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

Jabłoński Henryk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 97883898504923
Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczący ...

Cena w prawoo.pl:
61.94 zł
79 zł


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław C
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788378042907
Do komentarza z kodeksu pracy dołączono omówienie najnowszych, ważnych zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczących m.in.: obowiązku wprowadzenia firmowego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, zas ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
241.5 zł


Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników

Walczak Krzysztof, Wojewódka Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596088
Komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest ...

Cena w prawoo.pl:
239.67 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy 2017 komentarz do zmian w prawie pracy

Łukasz Pisarczyk, Robert Stępień
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836562235
Komentarz do zmian w Kodeksie pracy oraz w przepisach prawa pracy, które mają szczególnie istotny wpływ na sytuację prawną pracodawców i pracowników w 2017 roku. W komentarzu: - praktyczny komentarz do najnowszych zmian w ...

Cena w prawoo.pl:
102.61 zł
129 zł


Kodeks pracy 2017 ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Agnieszka Konopacka Kuramochi
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326959349
Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 1 stycznia 2017 r. Całość uzupełniona została o praktyczny komentarz do ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł