Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788325596484
Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego ...

Cena w prawoo.pl:
235.39 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitru
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325591519
Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Kome ...

Cena w prawoo.pl:
239.67 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Wratny

Jerzy Wratny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788325587628
W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, a także komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych ...

Cena w prawoo.pl:
149.69 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski

Świątkowski Marian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586935
Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.: - ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmia ...

Cena w prawoo.pl:
267.50 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

Jabłoński Henryk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 97883898504923
Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczący ...

Cena w prawoo.pl:
61.94 zł
79 zł


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław C
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788378042907
Do komentarza z kodeksu pracy dołączono omówienie najnowszych, ważnych zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczących m.in.: obowiązku wprowadzenia firmowego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, zas ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
241.5 zł


Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników

Walczak Krzysztof, Wojewódka Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596088
Komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest ...

Cena w prawoo.pl:
239.67 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy 2017 komentarz do zmian w prawie pracy

Łukasz Pisarczyk, Robert Stępień
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836562235
Komentarz do zmian w Kodeksie pracy oraz w przepisach prawa pracy, które mają szczególnie istotny wpływ na sytuację prawną pracodawców i pracowników w 2017 roku. W komentarzu: - praktyczny komentarz do najnowszych zmian w ...

Cena w prawoo.pl:
102.61 zł
129 zł


Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 10/2016 | Isbn 9788326491009
Dziesiąte wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2014 r. W szczególności omówiono nowe przepisy dotyczące: umów terminowych o pracę, zwolnienia pracownika z obow ...

Cena w prawoo.pl:
175.47 zł
239 zł


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Muszalski Wojciech, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2015 | Isbn 9788325574406
Stan prawny: wrzesień 2015. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r. Kolejne już, 10. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich noweliza ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł