Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Komentarz

Włodarczyk Mirosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326484568
Komentarz zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawnością, a także szczególnych upra ...

Cena w prawoo.pl:
121.44 zł
159 zł


Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny

Malinowski Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576448
Komentarz stanowi kompendium wiedzy o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników ze szczególnym naciskiem położonym na praktyczne aspekty prezentowan ...

Cena w prawoo.pl:
135.11 zł
179 zł


Kodeks pracy omówienie zmian

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042594
Ciborski szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielst ...

Cena w prawoo.pl:
108.30 zł
136.5 zł


Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach Komentarz

Pigulski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578831
Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu komentarza: szczegółowe omówienie zasad naliczania pensji pracowniczych za pracę wykonywaną w cza ...

Cena w prawoo.pl:
115.50 zł
149 zł


Kodeks pracy Wybór orzecznictwa

Niedziński Tomasz, Majewski Łukasz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2015 | Isbn 9788326481406
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechn ...

Cena w prawoo.pl:
90.89 zł
119 zł


Kodeks pracy Wybór orzecznictwa

Niedziński Tomasz, Majewski Łukasz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2015 | Isbn 9788326481406
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechn ...

Cena w prawoo.pl:
90.89 zł
119 zł


The labour Code Kodeks pracy

Jamroży Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325563998
Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy – Kodeks pracy,\r\nale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami\r\nsto ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarz LexisNexis Rączka Gersdorf

Gersdorf, Rączka, Rączkowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788327808790
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrud ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Andrzej Świątkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788325539184
W 4 wydaniu Komentarza do Kodeksu pracy zawarł szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wyda ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy

Tomasz Major
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325557119
Hiermit uberreichen wir Ihnen die vierte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsse ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł