Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Komentarz

Włodarczyk Mirosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326484568
Komentarz zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawnością, a także szczególnych uprawnień tych osób. Komentarz uwzględnia dorobek doktryny oraz reprezentatywne o ...

Cena w prawoo.pl:
113.99 zł
159 zł


Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny

Malinowski Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576448
Komentarz stanowi kompendium wiedzy o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników ze szczególnym naciskiem położonym na praktyczne aspekty prezentowanej problematyki i dokumentację. Komentarze i wyjaśnienia mają przede wszystki ...

Cena w prawoo.pl:
130.24 zł
179 zł


Kodeks pracy omówienie zmian

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042594
Ciborski szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2015 r., obowiązująca od lutego 2016 r., wp ...

Cena w prawoo.pl:
101.65 zł
136.5 zł


Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach Komentarz

Pigulski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578831
Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu komentarza: szczegółowe omówienie zasad naliczania pensji pracowniczych za pracę wykonywaną w czasie nominalnym; wnikliwe wyjaśnienie reguł kalkulowania rekompensat ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Kodeks pracy Wybór orzecznictwa

Niedziński Tomasz, Majewski Łukasz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2015 | Isbn 9788326481406
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla praktyki stosowania ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Kodeks pracy Wybór orzecznictwa

Niedziński Tomasz, Majewski Łukasz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2015 | Isbn 9788326481406
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla praktyki stosowania ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


The labour Code Kodeks pracy

Jamroży Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325563998
Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy – Kodeks pracy,\r\nale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami\r\nstosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,\r\nzwanej w praktyce ustaw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Komentarz LexisNexis Rączka Gersdorf

Gersdorf, Rączka, Rączkowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788327808790
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki prac ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Agnieszka Gorczyca
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969928
W książce z kodeksu pracy znajdziesz ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów. Opracow ...

Cena w prawoo.pl:
61.59 zł
69.9 zł


Kodeks pracy 2017 stan prawny 01.01.2017 roku

Agnieszka Konopacka Kuramochi
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956560
Książka z kodeksu pracy zawiera ujednoliconą na dzień 1 stycznia 2017 r. treść przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem wszystkich, ostatnio wprowadzonych nowelizacji. Całość opracowana w wygodnej formie skoroszytu. Książka uw ...

Cena w prawoo.pl:
39.84 zł
49.9 zł