Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny

Malinowski Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576448
Komentarz stanowi kompendium wiedzy o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników ze szczególnym naciskiem położonym na praktyczne aspekty prezentowanej problematyki i dokumentację. Komentarze i wyjaśnienia mają przede wszystki ...

Cena w prawoo.pl:
133.89 zł
179 zł


Kodeks pracy omówienie zmian

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042594
Ciborski szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2015 r., obowiązująca od lutego 2016 r., wp ...

Cena w prawoo.pl:
109.25 zł
136.5 zł


Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach Komentarz

Pigulski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578831
Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu komentarza: szczegółowe omówienie zasad naliczania pensji pracowniczych za pracę wykonywaną w czasie nominalnym; wnikliwe wyjaśnienie reguł kalkulowania rekompensat ...

Cena w prawoo.pl:
116.52 zł
149 zł


Kodeks pracy Wybór orzecznictwa

Niedziński Tomasz, Majewski Łukasz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2015 | Isbn 9788326481406
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla praktyki stosowania ...

Cena w prawoo.pl:
91.69 zł
119 zł


Kodeks pracy Wybór orzecznictwa

Niedziński Tomasz, Majewski Łukasz A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie /2015 | Isbn 9788326481406
Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla praktyki stosowania ...

Cena w prawoo.pl:
91.69 zł
119 zł


The labour Code Kodeks pracy

Jamroży Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325563998
Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy – Kodeks pracy,\r\nale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami\r\nstosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,\r\nzwanej w praktyce ustaw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Komentarz LexisNexis Rączka Gersdorf

Gersdorf, Rączka, Rączkowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788327808790
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki prac ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy

Tomasz Major
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325557119
Hiermit uberreichen wir Ihnen die vierte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinha ...

Cena w prawoo.pl:
148.85 zł
199 zł


Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Walczak Krzysztof, Wojewódka Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570316
Seria Praxis to praktyczne komentarze w ujęciu systemowym do poszczególnych dziedzin lub instytucji prawa. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orz ...

Cena w prawoo.pl:
226.04 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Lex Baran

Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326433894
Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł