Kodeks pracy 2017 stan prawny 01.01.2017 roku

Agnieszka Konopacka Kuramochi
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956560
Książka z kodeksu pracy zawiera ujednoliconą na dzień 1 stycznia 2017 r. treść przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem wszystkich, ostatnio wprowadzonych nowelizacji. Całość opracowana w wygodnej formie skoroszytu. Książka uw ...

Cena w prawoo.pl:
40.91 zł
49.9 zł


Kodeks pracy 2017 ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Agnieszka Konopacka Kuramochi
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326959349
Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 1 stycznia 2017 r. Całość uzupełniona została o praktyczny komentarz do ...

Cena w prawoo.pl:
50.75 zł
69 zł


Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Skupski Leszek
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788326974823
Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy. Wydanie uwzględni ...

Cena w prawoo.pl:
64.79 zł
69.9 zł


Kodeks pracy Komentarz Lex Baran

Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326433894
Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach ...


Kodeks pracy Teksty Ustaw


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327809186
Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Zamieszczono również wykazy aktów zmieniających i wykonujących ...

Cena w prawoo.pl:
10.71 zł
13.9 zł


Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy z komentarzem

Infor
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788374403269
Komentarz zawiera treść 9 najważniejszych rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy wraz z komentarzem do każdego paragrafu. \r\nW komentarzu znajdują się m.in. zmieniane w ostatnim czasie rozporządzenia dotyczące:- urlopów wychow ...

Cena w prawoo.pl:
44.60 zł
59 zł


Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Maniewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 9/2014 | Isbn 9788326431906
W tomie 1 komentarza skomentowane zostały przepisy ustawy Kodeks pracy. Uwzględniono w nim liczne zmiany przepisów, które miały miejsce od ostatniego wydania w 2011 r.\r\n Czytelnik znajdzie tu również bogaty wybór orzeczn ...


Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR

Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374265805
Komentarz do Kodeksu pracy, dedykowany w szczególny sposób praktykom i menedżerom, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych. Naszym wyróżnikiem jest fakt, iż autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepi ...


Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem

Wojciechowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041559
Dodatkowo ujednolicony tekst ustawy kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Najnowsze zmiany w tekście ustaw zostały wyraźnie oznaczone, dzięki cze ...

Cena w prawoo.pl:
64.79 zł
82.95 zł


Kodeks pracy Komentarz Iwulski Sanetra


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788378069348
Wyróżniającą cechą komentarza jest prezentacja bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym wielu zdaniem autorów istotnych i ciekawych, mniej znanych orzeczeń tego Sądu, które nie były szerzej dostępne. W obecnym wydaniu zostało ...