Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Walczak Krzysztof, Wojewódka Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570316
Seria Praxis to praktyczne komentarze w ujęciu systemowym do poszczególnych dziedzin lub instytucji prawa. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i pr ...

Cena w prawoo.pl:
234.66 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Lex Baran

Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326433894
Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznan ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Teksty Ustaw


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327809186
Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzo ...

Cena w prawoo.pl:
11.64 zł
13.9 zł


Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy z komentarzem

Infor
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788374403269
Komentarz zawiera treść 9 najważniejszych rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy wraz z komentarzem do każdego paragrafu. \r\nW komentarzu znajdują się m.i ...

Cena w prawoo.pl:
47.08 zł
59 zł


Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Maniewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 9/2014 | Isbn 9788326431906
W tomie 1 komentarza skomentowane zostały przepisy ustawy Kodeks pracy. Uwzględniono w nim liczne zmiany przepisów, które miały miejsce od osta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR

Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374265805
Komentarz do Kodeksu pracy, dedykowany w szczególny sposób praktykom i menedżerom, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych. Naszym wyróżnikiem jest fakt ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem

Wojciechowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041559
Dodatkowo ujednolicony tekst ustawy kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyńs ...

Cena w prawoo.pl:
68.39 zł
82.95 zł


Kodeks pracy Komentarz Iwulski Sanetra


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788378069348
Wyróżniającą cechą komentarza jest prezentacja bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym wielu zdaniem autorów istotnych i ciekawych, mniej znanych orzec ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Komentarz Wratny

Jerzy Wratny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788325546151
Najnowsza książka wydawnictwa Beck na 2013 rok ze względu na swój praktyczny charakter, stanowi nieocenioną pomoc w praktyce stosowania przepisów Kodek ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Muszalski Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2013 | Isbn 9788325553487
Zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik mo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł