Kodeks pracy Komentarz Wratny

Jerzy Wratny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788325546151
Najnowsza książka wydawnictwa Beck na 2013 rok ze względu na swój praktyczny charakter, stanowi nieocenioną pomoc w praktyce stosowania przepisów Kodeksu pracy. Polecany jest szczególnie dla prawników, sędziów sądów ...


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Muszalski Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2013 | Isbn 9788325553487
Zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących. \r\nPubl ...


Kodeks pracy Komentarz Lex Baran Wojciech

Krzysztof Wojciech Baran
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326407819
Przedstawia w sposób szczególowy i syntetyczny instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy. W komentarzu omówiono przepisy kodeksu pracy dotyczące nawiązania i ustania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, wynagrodze ...


Code du Travail Kodeks pracy

Magdalena Zinserling
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325540197
Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de la traduction en français du Code du Travail et de la Loi sur les modalités particulières de rupture des relations de travail pour motifs non inhérents aux salariés, publiée ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarze Kodeksowe

Świątkowski Marian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788325539184
Zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. W komentarzu Czytelnik znajdzie szczegółowe omówienie wszystkich przepisów Kodeksu pracy, najnowsze orzecznictw ...


Kodeks pracy

Tadeusz Fijałkowski
Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.
Wydanie 37/2012 | Isbn 9788387534757
Kodeks pracy komentarz zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. \r\nPrzepisy o usuwaniu skutków powodzi.\r\nZwiązki zawodowe. Emerytury górnicze. \r\nOchrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności ...

Cena w prawoo.pl:
80.25 zł
97.52 zł


Kodeks pracy

Tadeusz Fijałkowski
Wydawnictwo: Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.
Wydanie 35/2012 | Isbn 9788387534757
Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. \r\nPrzepisy o usuwaniu skutków powodzi.\r\nZwiązki zawodowe. Emerytury górnicze. \r\nOchrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Roz ...

Cena w prawoo.pl:
80.25 zł
97.52 zł


Kodeks pracy Komentarz

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788326415616
Komentarz do Kodeksu pracy składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego - ...


Kodeks pracy Komentarz

Muszalski Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325529475
Ósme wydanie Komentarza do Kodeksu pracy uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzień 1.1.2012 r. Obejmuje omówienie wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania: – zmianę z 26.5.2011 r., która wchodzi w życie 28. ...


Kodeks pracy Komentarz LexisNexis

Rączka, Gersdorf
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788327808790
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpiecze ...