Kodeks pracy komentarze na 2018 rok

W tym roku zaszły ogromne zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów o pracę, urlopów, zasiłków, wynagrodzeń. Książki z tego działu pomogą Ci w zapoznaniu się z najnowszymi zmianami, które obowiązują od 2018 roku. Proponujemy najnowszy

Komentarz

Kodeks Pracy wyd. Wolters, obejmuje obowiązki pracowników i pracodawców, najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych. Książki dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców, przedstawicieli nauki

prawa pracy

oraz aplikantów.
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Komentarze Kodeksowe, Andrzej Marian Świątkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288934
Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie ...

Cena w prawoo.pl:
305.68 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran, Bolesław Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Monika Gładoch, Góral
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381245807
Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy or ...

Cena w prawoo.pl:
192.59 zł
259 zł


Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz, Jabłoński Andrzej, Jasiewicz Joanna, Mędrala Małgorzata, Pett
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788378043744
Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom ...

Cena w prawoo.pl:
256.79 zł
357 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami


Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 978836588761
Komentarz do kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.Planowane zmiany dotyczą pr ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Krzysztof Walczak, Marcin Wojewódka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381286619
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu ws ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitru
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381283304
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterys ...

Cena w prawoo.pl:
239.95 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy 2018

Skupski Leszek
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326975684
Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian. Stan prawny 15 czerwca 2018. Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym oso ...

Cena w prawoo.pl:
60.73 zł
69 zł


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy

Tomasz Major
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325557119
Hiermit uberreichen wir Ihnen die vierte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinha ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk, Monika Latos Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Joanna Unterschutz, Lu
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381076661
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 ...

Cena w prawoo.pl:
224.69 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788325596484
Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego ...

Cena w prawoo.pl:
235.39 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo