Kodeks pracy komentarze na 2018 rok

W tym roku zaszły ogromne zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów o pracę, urlopów, zasiłków, wynagrodzeń. Książki z tego działu pomogą Ci w zapoznaniu się z najnowszymi zmianami, które obowiązują od 2018 roku. Proponujemy najnowszy

Komentarz

Kodeks Pracy wyd. Wolters, obejmuje obowiązki pracowników i pracodawców, najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych. Książki dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców, przedstawicieli nauki

prawa pracy

oraz aplikantów.
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitru
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381283304
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterys ...

Cena w prawoo.pl:
237.53 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Komentarze Kodeksowe, Andrzej Marian Świątkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288934
Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie ...

Cena w prawoo.pl:
310.29 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887610
Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w for ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Sebastian Kowalski, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289207
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. ...

Cena w prawoo.pl:
125.18 zł
149 zł


Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Krzysztof Walczak, Marcin Wojewódka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381286619
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu ws ...

Cena w prawoo.pl:
283.54 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran, Bolesław Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Monika Gładoch, Góral
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381245807
Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy or ...

Cena w prawoo.pl:
194.73 zł
259 zł


Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz, Jabłoński Andrzej, Jasiewicz Joanna, Mędrala Małgorzata, Pett
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788378043744
Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom ...

Cena w prawoo.pl:
256.79 zł
357 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami


Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 978836588761
Komentarz do kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.Planowane zmiany dotyczą pr ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy

Tomasz Major
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325557119
Hiermit uberreichen wir Ihnen die vierte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinha ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk, Monika Latos Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Joanna Unterschutz, Lu
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381076661
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 ...

Cena w prawoo.pl:
224.69 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo