Kodeks pracy komentarze na 2019 rok

W tym roku zaszły ogromne zmiany w kodeksie pracy w zakresie umów o pracę, urlopów, zasiłków, wynagrodzeń. Książki z tego działu pomogą Ci w zapoznaniu się z najnowszymi zmianami, które obowiązują od 2019 roku. Proponujemy najnowszy

Komentarz

Kodeks Pracy wyd. Wolters, obejmuje obowiązki pracowników i pracodawców, najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych. Książki dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców, przedstawicieli nauki

prawa pracy

oraz aplikantów.
Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381374040
Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w f ...

Cena w prawoo.pl:
104.99 zł
129 zł


Kodeks pracy ze zmianami na 2019 rok

Agnieszka Gorczyca
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326978562
Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian. Aktualny zbiór przepisów Kodeksu pracy z prezentacją zmian na 2019 rok. Publikacja uzupełniona o praktyczny komentarz do zmian w zakresie m.in. nowych reguł związanych z prowadzeniem dokumentac ...

Cena w prawoo.pl:
48.29 zł
69 zł


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitru
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381283304
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterys ...

Cena w prawoo.pl:
262.49 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz, Jabłoński Andrzej, Jasiewicz Joanna, Mędrala Małgorzata, Pett
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788378043744
Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom ...

Cena w prawoo.pl:
262.49 zł
357 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław C
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2016 | Isbn 9788378042907
Wyjątkowy komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowa ...

Cena w prawoo.pl:
178.49 zł
241.5 zł


Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran, Bolesław Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Monika Gładoch, Góral
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381245807
Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy or ...

Cena w prawoo.pl:
199.49 zł
259 zł


Kodeks pracy 2017 komentarz do zmian w prawie pracy

Sławomir Paruch, Robert Stępień, Agnieszka Nicińska
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 978836598680
W komentarzu do kodeksu pracy zostały szczegółowo omówione najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i HR, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku oraz mają wejść w życie lub są planowane w 2019 roku. Obok samych zmian zos ...

Cena w prawoo.pl:
115.49 zł
129 zł

Zapowiedź książki Kodeks pracy 2017 komentarz do zmian w prawie pracy

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 11/2019 | Isbn 9788381603140
Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: związków zawodowych; pracowniczych planów k ...

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Komentarze Kodeksowe, Andrzej Marian Świątkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288934
Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie ...

Cena w prawoo.pl:
314.99 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo


Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Sebastian Kowalski, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289207
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. ...

Cena w prawoo.pl:
125.16 zł
149 zł