Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

 

79 zł 59.72

Autor: Jabłoński Henryk,
Wydawnictwo Sigma
Isbn: 97883898504923
Wydanie: 1/2017 Stron: 473


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019, Ubezpieczenia społeczne 2019,Wysyłka

Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 rok