Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2018

Prezentowany dział stanowi wyczerpujący zasób książek i komentarzy do ustawy z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znajdą państwo pozycje z najnowszymi zmianami które weszły w życie 30.4.2018 r. oraz ustawą z 10.6.2018 r. - polecamy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz to zaktualizowany i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo komentarz, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany. Aktualne orzecznictwo obejmujące Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy powszechne.

Komentarze

mają na celu pomoc w dokonaniu wykładni przepisów kodeksu przez osoby stosujące prawo rodzinne
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381286626
Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzeczn ...

Cena w prawoo.pl:
246.68 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Gromek Krystyna, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381285582
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową.Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.: ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325595609
Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska, Helena Ciepła, Grzegorz Jędrejek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381075343
W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w o ...

Cena w prawoo.pl:
194.69 zł
259 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Jędrejek Grzegorz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076814
Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte ...

Cena w prawoo.pl:
230.99 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Smyczyński Tadeusz, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381282376
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących c ...

Cena w prawoo.pl:
48.29 zł
59 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Pietrzykowski Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325599546
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i ...

Cena w prawoo.pl:
270.59 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Barbara Królak, Marek Rączka, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591236
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących je ...

Cena w prawoo.pl:
204.49 zł
259 zł

Wysyłka gratis prawo


Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588830
Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ust ...

Cena w prawoo.pl:
260.59 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788360550427
Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cyw ...

Cena w prawoo.pl:
45.99 zł
49 zł