Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2018

Prezentowany dział stanowi wyczerpujący zasób książek do ustawy z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znajdą państwo pozycje z najnowszymi zmianami które weszły w życie 30.4.2018 r. oraz ustawą z 10.6.2018 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz dr Gromek to zaktualizowany i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo komentarz, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany


Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Smyczyński Tadeusz, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381282376
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczeg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599140
Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 K ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381286626
Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski koment ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Gromek Krystyna, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381285582
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Pietrzykowski Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325599546
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie doty ...

Cena w prawoo.pl:
258.29 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Barbara Królak, Marek Rączka, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591236
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i system ...

Cena w prawoo.pl:
195.19 zł
259 zł

Bestseller

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588830
Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do p ...

Cena w prawoo.pl:
248.75 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788360550427
Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydzial ...

Cena w prawoo.pl:
42.39 zł
49 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Jędrejek Grzegorz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076814
Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W pub ...

Cena w prawoo.pl:
220.49 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Gromek Krystyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325583712
Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate or ...

Cena w prawoo.pl:
226.79 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller