Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2019

Prezentowany dział stanowi wyczerpujący zasób książek i komentarzy do ustawy z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znajdą państwo pozycje z najnowszymi zmianami które weszły w życie 30.4.2019 r. oraz ustawą z 10.6.2019 r. - polecamy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz to zaktualizowany i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo komentarz, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany. Aktualne orzecznictwo obejmujące Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy powszechne.

Komentarze

mają na celu pomoc w dokonaniu wykładni przepisów kodeksu przez osoby stosujące prawo rodzinne
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Sylwia Spurek, Komentarze praktyczne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2019 | Isbn 9788381603560
Książka stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartyc ...

Zapowiedź książki Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Rafał Łukasiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603096
Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialn ...

Zapowiedź książki Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Joanna Bodio
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603690
Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cyw ...

Zapowiedź książki Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381286626
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów u ...

Cena w prawoo.pl:
263.21 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Komentarze Kodeksowe, Krzysztof Pietrzykowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788325599546
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i ...

Cena w prawoo.pl:
282.47 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587598
Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie ...

Cena w prawoo.pl:
144.66 zł
169 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Faulkner Nicholas
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381286879
Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawie ...

Cena w prawoo.pl:
75.96 zł
99 zł


Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325595609
Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC ...

Zapowiedź książki Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285308
Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali\r\n- Spółdzielnie mies ...

Cena w prawoo.pl:
32.19 zł
39 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Jędrejek Grzegorz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076814
Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte ...

Cena w prawoo.pl:
224.69 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo