Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2018

Prezentowany dział stanowi wyczerpujący zasób książek do ustawy z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znajdą państwo pozycje z najnowszymi zmianami które weszły w życie 30.4.2018 r. oraz ustawą z 10.6.2018 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz dr Gromek to zaktualizowany i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo komentarz, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Pietrzykowski Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325599546
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie doty ...

Cena w prawoo.pl:
268.13 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Barbara Królak, Marek Rączka, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591236
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i system ...

Cena w prawoo.pl:
202.63 zł
259 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588830
Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do p ...

Cena w prawoo.pl:
258.22 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788360550427
Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydzial ...

Cena w prawoo.pl:
45.59 zł
49 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Jędrejek Grzegorz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076814
Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W pub ...

Cena w prawoo.pl:
228.89 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Gromek Krystyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325583712
Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate or ...

Cena w prawoo.pl:
235.43 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Prawa i obowiązki małżonków

Marta Jadczak Żebrowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076531
Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587598
Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz ...

Cena w prawoo.pl:
134.30 zł
169 zł

Bestseller

Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599140
Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 K ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Anna Haak Trzuskawska, Henryk Haak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325574420
Na podstawie ustawy z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu\r\nw sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.\r\npoz. 1165) zostały dokona ...

Cena w prawoo.pl:
135.06 zł
169 zł

Bestseller