Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

 

99 zł 75.25

Autor: Faulkner Nicholas,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286879
Wydanie: 2/2018 Stron: 120


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły w życie od czasu ukazania się wydania pierwszego (to jest od 2010 roku).