Komentarze do Kodeksu spółek handlowych na 2018 rok

Komentarze i książki w sposób jasny i przejrzysty pozwalają na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w

Kodeksie spółek handlowych

. Zapoznaj się z najnowszymi zmianami, które zostały ujęte w najnowszym

komentarzu

do KSH. W komentarzach najnowsze zmiany związane z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo przedsiębiorców. Książki są skierowane do właścicieli spółek handlowych, dyrektorów finansowych, menedżerów zarządzających transakcjami rynku kapitałowego, menedżerów ds. nadzoru właścicielskiego, a także adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy.
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Andrzej Kidyba, Józef Frąckowiak, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Marek Michalski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243780
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381245012
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących ryn ...

Cena w prawoo.pl:
224.39 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks spółek handlowych Tom 4

Adam Opalski, Maciej Goszczyk, Robert Pabis, Mateusz Rodzynkiewicz, Andrzej Wiśniews
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585440
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą ...

Cena w prawoo.pl:
279.39 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita Jagielski, Krzysztof Oplustil, Robert P
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325595425
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, ro ...

Cena w prawoo.pl:
234.29 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 14/2017 | Isbn 9788381076371
Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone ...

Cena w prawoo.pl:
353.43 zł
459 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Zbigniew Jara, Tomasz Bieniek, Katarzyna Bilewska, Beata Borowy, Marcin Chomiuk, Alek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595395
Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych ...

Cena w prawoo.pl:
279.39 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kidyba Andrzej, Józef Frąckowiak, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Marek Michalski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072397
Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300

Szajkowski, Szumański Andrzej, Szwaja, Sołtysiński Stanisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788325552534
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz ...

Cena w prawoo.pl:
276.41 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Dominika Opalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325568887
Książka ukazuje podstawy obowiązku lojalności oraz jego funkcję jako remedium na konflikty interesów występujące w spółkach kapitałowych. W części monografii poświęconej obowiązkowi lojalności funkcjonariuszy om ...

Cena w prawoo.pl:
109.24 zł
129 zł


Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Dominika Opalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325568887
Książka ukazuje podstawy obowiązku lojalności oraz jego funkcję jako remedium na konflikty interesów występujące w spółkach kapitałowych. W części monografii poświęconej obowiązkowi lojalności funkcjonariuszy om ...

Cena w prawoo.pl:
110.39 zł
129 zł