Kodeks wyborczy komentarze na 2019 rok

Schematy działań oraz wzory dokumentów wraz z przykładami postanowień proceduralnych, najnowsze zmiany przepisów prawnych, w tym m.in. wprowadzonych na podstawie ustawy z 11.01.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Książki omawiają najnowsze zmiany

Kodeksu wyborczego

: głosowanie w dwa dni, dwukadencyjność wójtów, utworzenie nowej obwodowej komisji wyborczej, zmianę składu i trybu powoływania Państwowej Komisji Wyborczej itp. Książki dla członków

organów wyborczych

, pracowników jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej kadencji, kandydatów w wyborach samorządowych


Kodeks wyborczy komentarz

Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan Jaworski, Andrzej Szczepan Kisielewicz,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381249669
Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu ...

Cena w prawoo.pl:
151.93 zł
199 zł


Wybory samorządowe Komentarz

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249782
W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Zawiera on analizę problematyki dotyczącej wyborów samorządowych – od ogólnych regulacji wyborczych po zagadnienia sz ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy w praktyce, Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289887
Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, u ...

Cena w prawoo.pl:
255.94 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

Banaszak Bogusław, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289993
Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień om ...

Cena w prawoo.pl:
222.65 zł
289 zł

Wysyłka gratis prawo


Organizacja wyborów samorządowych

Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289740
Publikacja przedstawia zadania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów, w szczególności przed wójtem, burmistrzem, prezydentem, a w praktyce zazwyczaj wykonywane będą przez urzędników administracji samorządowej. ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł


Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018

Konrad Składowski, Anna Rakowska Trela
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248464
Komentarza do kodeksu wyborczego stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego

Katarzyna Małysa Sulińska, Mirosław Stec
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248754
Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Monika Augustyniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247634
W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują w ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Zarządzenie zastępcze wojewody

Katarzyna Borówka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247108
Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia związane z tą instytu ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Kodeks wyborczy Komentarz Lex

Czaplicki Kazimierz, Dauter Bogusław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432774
Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepi ...