Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Monika Augustyniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247634
W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Organizacja wyborów samorządowych

Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289740
Organizacja wyborów samorządowych. Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podmiotami administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia tak ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Organizacja wyborów samorządowych

Zarządzenie zastępcze wojewody

Katarzyna Borówka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247108
Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Zarządzenie zastępcze wojewody

Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018

Konrad Składowski, Anna Rakowska Trela
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248464
Komentarza do kodeksu wyborczego stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018

Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

Banaszak Bogusława, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325579074
Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień om ...

Cena w prawoo.pl:
222.19 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks wyborczy Komentarz Lex

Czaplicki Kazimierz, Dauter Bogusław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432774
Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepi ...

Cena w prawoo.pl:
140.56 zł
189 zł


Kodeks wyborczy

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788365101105
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa. Jednolity tekst kodeksu wyborczego opatrzony skorowidzem i przypisami informującymi o zmianach prawnych. Kodeks reguluje kwestie wyborów parlamentarnych, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamen ...

Cena w prawoo.pl:
12.50 zł
12.9 zł


Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych

Michalak, Sokala, Uziębło
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788326441486
Książka dla pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, politologicznych czy socjologicznych, praktyków wyborczych (urzędników, pełnomocników wyborczych, członków komisji wyborczych), osób zainteresow ...

Cena w prawoo.pl:
92.46 zł
120 zł


Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym

Zbieranek Jarosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788376419831
Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej. W książce autor uporządkował problematykę alternatywnych procedur głosowania, wskazał na etapy ich wprowadzania, przedstawia oraz uzasadnia ich zasa ...

Cena w prawoo.pl:
40.25 zł
50 zł


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych

Anna Frydrych, Marek Sobczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788372856326
Szeroko rozumiane prawo wyborcze to nie tylko przepisy prawa, ale również orzecznictwo sądowe na czele z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Niniejsze opracowanie stanowi zbiór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zapadłych p ...

Cena w prawoo.pl:
35.26 zł
42 zł