Kolonia Limited - Wrocław


Prawo administracyjne Boć Jan

Wydanie 13/2010 | Isbn 9788360631539
Autor: Boć Jan, Andrzej Chajbowicz,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
64.79 zł
79.9 zł


Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360631522
Autor: Supernat Jery,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
63.78 zł
79.9 zł


Techniki decyzyjne i organizatorskie

Wydanie 2/2003 | Isbn 8388166549
Autor: Jezry Supernat,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
29.78 zł
34.49 zł


Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360631324
Autor: Jan Boć, Andrzej Chajbowicz,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
109.99 zł


Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360631270
Autor: Jan Boć, Jolanta Blicharz,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
64.79 zł
78.75 zł


Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania

Wydanie 1/2009 | Isbn 978836063131X
Autor: Adam Kwieciński,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
45.99 zł
52.5 zł


Państwowa Administracja Gospodarcza

Wydanie 1/2008 | Isbn 9788360631300
Autor: Roman Sowiński,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
45.99 zł
52.5 zł


Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce

Cena w prawoo.pl:
43.47 zł
52.5 zł


Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Wydanie 1/2010 | Isbn 9788360631515
Autor: Rudy Michał,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
59.54 zł
73.5 zł


Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Wydanie 3/2011 | Isbn 9788360631461
Autor: Korczak Jerzy, Lisowski Piotr, Ostapski Adam,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
45.88 zł
52.5 zł


Prawo ochrony środowiska Boć

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360631331
Autor: Jano Boć, Chajbowicz Andrzej,
Kolonia Limited - Wrocław

Cena w prawoo.pl:
43.47 zł
52.5 zł