Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Zapowiedź książki Komentarz do planu kont Augustowska

Autor: Augustowska Maria, Rup Wojciech,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046004
Wydanie: 18/2019 Stron: 486


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Ordynacja podatkowa 2019, Ustawa o rachunkowości 2019, Leksykon VAT 2019,Wysyłka

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń.