Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym

Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym Prawo podatkowe

 

229 zł 165.06

Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Isbn: 9788363591038
Wydanie: 4/2015 Stron: 600


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Niniejsze, czwarte wydanie komentarza o podatku akcyzowym obejmuje wszystkie zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które weszły w życie do dnia 1 stycznia 2015 r. Nie jest to pierwsza publikacja, w której pracownicy i współpracownicy ISP komentują ustawę akcyzową. Najważniejsza nowelizacja nastąpiła jednak wraz z wejściem w życie z dniem 1 września 2010 r. ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko wprowadziła wspomniane już zmiany w zakresie dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych, ale i poprawiła wiele wadliwych zapisów komentowanej ustawy (choć nie wszystkie). Ponadto w dniu 2 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy dotyczące opodatkowania wyrobów węglowych. Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono natomiast także opodatkowanie suszu tytoniowego. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w znacznym stopniu zmodyfikowała z dniem 20 września 2013 r. zasady opodatkowania wyrobów węglowych w zakresie dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku akcyzowego. Od dnia 1 listopada 2013 r. obowiązują również nowe zasady opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych. W dniu 1 stycznia 2014 r. wprowadzono natomiast nową definicję suszu tytoniowego. Od tego dnia obowiązują ponadto zmienione stawki na alkohol wyroby tytoniowe i susz tytoniowy. W dniu 1 stycznia 2015 r. wprowadzono opodatkowanie podatkiem akcyzowym produkcji wyrobów tytoniowych przez konsumentów przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. Ponadto wprowadzono wiążącą informację akcyzową, a opłatę paliwową objęto obowiązkiem złożenia zabezpieczenia akcyzowego.