Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

250 zł 187.25

Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Isbn: 9788363591069
Wydanie: 7/2015 Stron: 846


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu siódme wydanie cenionej publikacji, jaką jest Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszą edycję przygotowali prawnicy Instytutu Studiów Podatkowych, specjalizujący się od lat w problematyce podatków dochodowych. Przekazując Państwu tę publikację, Wydawca wyraża nadzieję, że będzie ona wartościowa w zinterpretowaniu oraz zastosowaniu coraz w wyższym stopniu skomplikowanych kodeksów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz zawiera kompendium wiedzy o tym podatku. Został napisany przez winne grono ekspertów w sposób w pełni profesjonalny, a zarazem przystępnym językiem. W porównaniu z poprzednim, szóstym wydaniem, jakie obejmowało stan prawny na rok 2009, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. nastąpiły hen idące zmiany. Niestety, wielu z nich nie można ocenić pozytywnie. Kolejne nowelizacje przynoszą bowiem zamiast uproszczenia kodeksów dalsze ich komplikowanie, zamiast przejrzystych regulacji - przepisy coraz mniej starannie przygotowane pod względem legislacyjnym, zamiast spójnych uregulowań - luki merytoryczne, zamiast kompleksowej przebudowy systemu opodatkowania osób fizycznych - chaotyczne, niespójne i niedopracowane rozwiązania cząstkowe, i wreszcie zamiast nowatorskich i przemyślanych rozwiązań - utrzymywanie anachronicznych regulacji (np. sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy) przy równoczesnym likwidowaniu wielu potrzebnych instytucji (m.in. ulg inwestycyjnych to znaczy zwolnień przedmiotowych). Jak z tego wynika, żaden z autorskich dezyderatów stawianych w poprzednich wydaniach tego komentarza nie został zrealizowany. Nadal oczekujemy zatem na kompleksową przebudowę podatku dochodowego od osób fizycznych.