Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

250 zł 187.25

Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Isbn: 9788363591069
Wydanie: 7/2015 Stron: 846


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, VAT komentarz 2018, Podatek dochodowy komentarz 2018,Wysyłka

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu siódme wydanie cenionej publikacji, jaką jest Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszą edycję przygotowali prawnicy Instytutu Studiów Podatkowych, specjalizujący się od lat w problematyce podatków dochodowych. Przekazując Państwu tę publikację, Wydawca wyraża nadzieję, że będzie ona pożyteczna w zinterpretowaniu także zastosowaniu jeszcze z większym natężeniem skomplikowanych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz zawiera zbiór znajomości o tym podatku. Został napisany poprzez kiść ekspertów w sposób w pełni profesjonalny, a zarazem przystępnym językiem. W porównaniu z poprzednim, szóstym wydaniem, które obejmowało stan prawny rocznie 2009, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. nastąpiły w oddaleniu idące zmiany. Niestety, wielu z nich nie można ocenić pozytywnie. Kolejne nowelizacje przynoszą bowiem zamiast uproszczenia przepisów dalsze ich komplikowanie, zamiast przejrzystych regulacji - przepisy jeszcze mniej starannie przygotowane pod względem legislacyjnym, zamiast spójnych uregulowań - luki merytoryczne, zamiast kompleksowej przebudowy systemu opodatkowania osób fizycznych - chaotyczne, niespójne i niedopracowane rozwiązania cząstkowe, i wreszcie zamiast nowatorskich i przemyślanych rozwiązań - utrzymywanie anachronicznych regulacji (np. sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy) przy równoczesnym likwidowaniu wielu potrzebnych instytucji (m.in. ulg inwestycyjnych to znaczy zwolnień przedmiotowych). Jak z tego wynika, żaden z autorskich dezyderatów stawianych w poprzednich wydaniach tego komentarza nie został zrealizowany. Nadal oczekujemy zatem na kompleksową przebudowę podatku dochodowego od osób fizycznych.