Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich

Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich

 

119 zł 87.47

Autor: Damian Karwala,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247986
Wydanie: 1/2018 Stron: 488


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Kompleksowe ujęcie problematyki ponadgranicznych transferów danych osobowych do państw trzecich w kontekście prawa unijnego, w tym przepisów RODO. W książce zaprezentowano też poszczególne mechanizmy w ramach podejścia terytorialnego oraz podejścia organizacyjnego, co ma duże znaczenie w kontekście reformy unijnej regulacji transferowej. W publikacji omówiono ponadto wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie M. Schrems, który doprowadził m.in. do zastąpienia programu Bezpieczna Przystań przez Tarczę Prywatności, a w dalszej perspektywie stawia pod znakiem zapytania instrumenty właściwe dla podejścia organizacyjnego, takie w szczególności jak modelowe klauzule umowne.