Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

 

168 zł 115.53 Bestseller

Autor: Magdalena Ługiewicz,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046363
Wydanie: 1/2018 Stron: 276


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Na pakiet składają się: Ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.