Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

 

149 zł 128.39

Autor: Podatki w praktyce, Dariusz Zalewski,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286220
Wydanie: 1/2018 Stron: 218


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników, a także o orzecznictwo NSA. W książce Kontrola podatkowa Komentarz omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- zasady ogólne prowadzenia kontroli podatkowej,
- wszczęcie kontroli podatkowej,
- tajemnicę skarbową,
- reprezentację przedsiębiorcy,
- prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej,
- koszty,
- postępowanie dowodowe,
- zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
- książkę kontroli.

Autor komentarza o kontroli podatkowej stara się odpowiedzieć m.in. na pytania:
- jak być czynnym uczestnikiem procedur podatkowych?
- jakie instrumenty posiada kontrolowany w celu obrony swoich racji?
- jak orzecznictwo sądów administracyjnych reaguje na działania organów kontrolnych?