Korporacja Elementy konstrukcji prawnej

Korporacja Elementy konstrukcji prawnej

Zapowiedź książki Korporacja

Autor: Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604581
Wydanie: 1/2019 Stron: 448


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji korporacji prywatnoprawnej. Celem opracowania jest przede wszystkim wyodrębnienie zasadniczych elementów występujących w każdej strukturze korporacyjnej. Scharakteryzowane zostały w szczególności istniejące w niej stosunki prawne członkostwa, zasady organizacji i działania korporacji, problematyka jej majątku oraz zagadnienie odpowiedzialności cywilnoprawnej (majątkowej i organizacyjnej). Omawiając wspólne założenia konstrukcyjne korporacji, autorka przedstawia jednocześnie podobieństwa i różnice występujące w ich obrębie, a tym samym wewnętrzne zróżnicowanie kategorii podmiotów zaliczanych do struktur korporacyjnych.